Wallpaper Engine 4K – Daft Punk [Audio Response]

03/11/2022
Wallpaper Engine 4K - Daft Punk [Audio Response]
119
Views

Tải về Live Wallpapers Daft Punk, Wallpaper Engine “DaftPunk”, với Wallpaper Engine DaftPunk này hiệu ứng bao gồm Audio spectrum theo nhạc, chớp nhấy, giựt giựt theo bài nhạc đang mở.  Tải về miễn phí bên dưới.

Live Wallpapers Audio Daft Punk

Live Wallpapers Audio Daft Punk

[btn url=”https://drive.google.com/uc?id=1oOPJk2HcXo-btqKmTMTKdZ-jXzY4wXwY&export=download” text_color=”#0e1284″ bg_color=”#ffffff” icon=”fa fa-download” icon_position=”start” size=”14″ id=”” target=”on”]Download Wallpapers[/btn]

How to install «Wallpaper Engine 4K – Daft Punk [Audio Response]»?

1 – Download and unpack the archive 4K – Daft_Punk [Audio Response]

2 – Copy folder “4K – Daft_Punk [Audio Response]” to the program folder, which by default has the following address, download Wallpaper Engine:

C:\Program Files\Wallpaper Engine\projects\myprojects

Wallpaper Engine 4K - Daft Punk [Audio Response]

But if you are using pirate, the path may be slightly different.

3 – Apply the wallpaper in the program window. To do this, select them in the list and click the blue “OK” button.

Wallpaper Engine 4K - Daft Punk [Audio Response]

Tham khảo thêm các Wallpaper Engine tại store của Steam: Wallpapers Store


Article Categories:
Wallpaper Engine

Mật khẩu mặc định cho tất cả định dạng trên website là: fxtub.com | The default password for all formats on the website is: fxtub.com | Thanks for visiting!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đang Dùng Chặn Quảng Cáo [Adblock Detected]

Vui lòng hỗ trợ chúng tôi, bằng cách tắt trình chặn quảng cáo của bạn, và refresh trang!

Refresh Page