Thủ Thuật

Ẩn tất cả bài viết trong Categories lên trang chủ WordPress

Code ẩn tất cả bài viết theo chuyên mục (category), bài viết sẽ bị ẩn khỏi trang chủ website WordPress, thông thường để ẩn chuyên mục của bài viết trong WordPress, thì chúng ta thường sử dụng các plugin, nổi bật nhất là “WordPress Hide Posts” để làm việc này, sử dụng plugin cũng khá đơn giản .

Tuy nhiên để ẩn một chuyên mục bài viết khỏi trang chủ của website WordPress, thì bạn chỉ cần thêm một đoạn code nhỏ là xong, không cần phải cài thêm bất cứ plugin nào, không cần phải rườm ra mà giảm được một phần không gian bộ nhớ và tài nguyên của hệ thống.

 Code Ẩn tất cả bài viết trong Categories trên trang chủ website WordPress

Code Ẩn tất cả bài viết WordPress

Cùng tham khảo mẫu CODE sau đây nhé, hãy chỉnh sữa các ID, để phù hợp với mục đích sử dụng của mình, lưu ý khi copy có thể các ký tự sẽ bị thay đổi, làm code bị lỗi khi sử dụng,  mình đã chụp màn hình code khi thêm vào, bạn hãy chỉnh sửa các dấu nháy, kí tự … để chính xác nhé.

// AN BAI VIET

function exclude_category_home( $query ) {

if ( $query->is_home ) {

$query->set( ‘cat’, ‘-1, -2, -3, -4, -5’ );

}

return $query;

}

add_filter( ‘pre_get_posts’, ‘exclude_category_home’ );

Bạn lưu ý nội dung trong đoạn này nhé:

( ‘cat’, ‘-1, -2, -3, -4, -5’ )

Đây là các ID của Categories mà bạn muốn ẩn. Bạn muốn ẩn ID nào, thì vào trên Web của bạn, tìm ID Categories, và thay thế vào đoạn code!

Ví dụ: mình chỉ muốn ẩn tất cả bài viết trong Danh mục Phần mềm, với ID Categories là 102 như ảnh bên dưới thì code thêm vào sẽ là:

// AN BAI VIET

function exclude_category_home( $query ) {

if ( $query->is_home ) {

$query->set( ‘cat’, ‘-102’ );

}

return $query;

}

add_filter( ‘pre_get_posts’, ‘exclude_category_home’ );
Ẩn tất cả bài viết trong Categories lên trang chủ WordPress
Cách xem ID Categories trên web của bạn!

Sau khi đã có ID chuyên mục mà bạn muốn ẩn khỏi trang chủ website WordPress, Bạn mở file functions.php của theme mà bạn đang sử dụng lên và thêm vào đoạn mã như bên dưới, như ảnh mẫu, và bấm Update File

Ẩn tất cả bài viết trong Categories lên trang chủ WordPress

Chú ý: thay ID -1, -2, -3 bằng ID chuyên mục bạn muốn ẩn. Nếu bạn muốn ẩn nhiều hơn nữa thì cứ thêm dấu phẩy một cái và thêm vào ID chuyên mục cần ẩn nhé.

Ẩn tất cả bài viết trong Categories lên trang chủ WordPress
Mẫu code ẩn bài viết theo danh mục!

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

Shares:
  • Tutorial
  • Download
  • Attention
Password File: fxtub.com

Comment Here: