Phần Mềm

Autodesk Inventor Nastran Editor Utility 2023 Full Version

Autodesk Inventor Nastran Editor Utility 2023 chắc chắn được coi là một trong những hàng hóa mới tuyệt vời của Autodesk, được thiết kế duy nhất để đánh giá độ căng trong các hệ thống và bộ phận cơ khí đa dạng.

Chương trình phần mềm này có khả năng mô phỏng tất cả các dạng ứng suất tuyến tính và phi tuyến tính, ứng suất động và cơ chế chuyển đổi độ ấm và cung cấp cho các kỹ sư đánh giá chuyên sâu.

Nastran In-CAD là bất kỳ mô hình nào khác của chương trình phần mềm Nastran, đây là phần mềm được nhúng CAD và có tiềm năng giới hạn để điều tra các tài liệu CAD.

Mô hình này hoạt động tốt nhất với các tài liệu CAD và có một trình giải phức tạp giúp giải các phương trình chủ yếu dựa hoàn toàn vào đánh giá chi tiết hữu hạn. Nhiệt lướt và chuyển đổi.

Autodesk Inventor Nastran Editor Utility 2023 Full Version

Phần mềm Autodesk Nastran là một thành viên khác của gia đình phần mềm Autodesk Simulation đóng vai trò người giải quyết vấn đề (FEA), nghĩa là phân tích phần tử hữu hạn.

Phân tích ứng suất tuyến tính và phi tuyến, động lực học và truyền nhiệt của các cấu trúc và thành phần cơ khí là các nhiệm vụ khác của phần mềm này.

Autodesk Nastran In-CAD là một phiên bản của phần mềm Autodesk Nastran cho phép phần mềm được sử dụng trực tiếp trong các ứng dụng CAD hoặc thiết kế có sự hỗ trợ của máy tính và bổ sung khả năng mô phỏng và phân tích FEA cho các phần mềm như SolidWorks và Inventor.

Tính năng Autodesk Inventor Nastran 2023:

 • Analysis of linear, non-linear, and dynamic stresses in various structures
 • Simulation of heat transfer mechanisms and solving its equations
 • Finite element analysis based on CAD files
 • High compatibility with AutoCAD
 • SolidWorks and Inventor support
 • Analysis of stress, strain, and static deformation

System Requirement

 • Operating System : 64-bit Microsoft® Windows® 11 and Windows 10.
 • CPU Recommended: 3.30 GHz or greater, 4 or more cores
 • Memory Recommended: 64 GB RAM or greater
 • Graphics Recommended: 4 GB GPU
 • DirectX 11 compliant

Autodesk Inventor Nastran Editor Utility 2023

Shares:
Autodesk Inventor Nastran Editor Utility 2023
 • Tutorial
 • Download
 • Attention
Password File: fxtub.com