Làm Thế Nào để Tạo ChatBots Trong Messenger Facebook ✓

Khóa Học

Làm thế nào để tạo ChatBots trong Messenger Facebook

Khóa học hướng dẫn các bạn tạo ChatBots trong Messenger Facebook, khóa học hàng đầu về Chatbots trên Udemy với 9,000+ sinh viên! Facebook đã báo cáo rằng hơn 40,000 Bot đã được xây dựng và nhiều hơn nữa đang đến. Tham gia cuộc cách mạng Bot! Bạn sẽ học cách xây dựng ChatBot cho Facebook Messenger trong 1 giờ! Bạn sẽ học bằng cách xây dựng 2 bot cho Facebook Messenger: bot vẹt và bot cho đội bóng yêu thích của bạn.

Làm thế nào để tạo ChatBots trong Messenger Facebook

Bất kỳ ai cũng có thể tạo Bot bằng khóa học này! Khóa học này được thiết kế để ngay cả một người mới hoàn toàn, chưa biết gì? Khóa học sẽ hướng dẫn bạn cách Xây dựng Bot theo 2 cách:

 • Mã hóa: Trong Phần mã hóa, bạn sẽ tạo một Bot vẹt trong Node.js bằng cách sử dụng mã mẫu của chúng tôi.
 • Không cần mã hóa: Bạn sẽ tạo Bot cho Đội bóng đá yêu thích của mình mà không cần bất kỳ mã hóa nào.

Bạn có thể tham khảo và mua khóa học tại đây: ChatBots: How to Make a Facebook Messenger Chat Bot in 1hr (20$), nhưng tôi chắc là bạn đã tìm tới bài viết này, thì đã không có nhu cầu mua, nhưng nếu muốn ủng hộ tác giả, thì nên mua nhé!

Khóa học Tạo ChatBots trong Messenger

Bạn cần những gì để bắt đầu khóa học?

 1. Máy chủ Heroku để lưu trữ và triển khai Bot
 2. Node.js & JaveScript để lập trình Chat Bot
 3. Visual Studios với tư cách là IDE
 4. Github cho kho lưu trữ
 5. Trang Facebook và Tài khoản nhà phát triển

Nội dung bạn sẽ học:

 • Xây dựng Bot trò chuyện cho Facebook Messenger
 • Tìm hiểu cách xây dựng máy chủ
 • Tìm hiểu cách triển khai Bot trên đám mây
 • Tìm hiểu cách kết nối Bot với Facebook Messenger
 • Tìm hiểu cách kết nối Webhook với Facebook Messenger
 • Tìm hiểu cách thiết lập Chatbot trong Fb Messenger
 • Tìm hiểu cách Thêm access token vào Chatbot
 • Tìm hiểu về các phương pháp hay nhất về Chatbot trên Facebook Messenger
 • Tìm hiểu cách thao tác với nội dung chatbot nói
 • Giới thiệu về Trí tuệ nhân tạo trong Chatbots
 • Giao thức Facebook Messenger và các thành phần giao diện người dùng
Làm thế nào để tạo ChatBots trong Messenger Facebook

Ngôn ngữ: TIẾNG ANH

Nội dung khóa học ChatBots trong Messenger:

 • Quick Intro
 • Zero Coding: Making Bots in 10 Minutes without Coding
 • Sharing your Bot
 • BONUS: Making a Parrot Bot in Node.js (For Coders)

Yêu cầu:

 • Internet Connection & Desire to Learn is all that is needed
 • Willingness to Learn Terminal, JS, Node.sj on their own.

ChatBots: How to Make a Facebook Messenger Chat Bot

Làm thế nào để tạo ChatBots trong Messenger Facebook