ClearPlus for After Effects & Premiere Pro

09/12/2020
ClearPlus for After Effects & Premiere Pro
70
Views

Clear Plus After Effects/Premiere Pro là một plugin mạnh mẽ được thiết kế để nâng cao cảnh quay bao gồm video mờ, dưới nước và ánh sáng yếu, đồng thời nó cũng lý tưởng để cải thiện bầu trời. Làm cho màu sắc nổi bật một cách dễ dàng và linh hoạt. Dễ dàng nâng cao chất lượng video cho các cảnh mờ ảo, dưới nước và ánh sáng yếu.

ClearPlus

By applying a plug-in and controlling the Shadows and Highlights values of the effect control, you can adjust the dark and bright areas while maintaining a natural look. Shadows and Dehaze can restore dark, crushed dark areas and clear the video, especially by removing the haze and fog that occurs in low light video. The Histogram slider also uses an advanced histogram equalization algorithm to increase video contrast while maintaining overall balance.

ClearPlus for After Effects & Premiere Pro
— Download: Illustrator CS6

Bóng / vùng sáng cho phép bạn điều chỉnh các phần khác nhau của hình ảnh mà vẫn giữ được vẻ tự nhiên. Thanh trượt đổ bóng cùng với thanh trượt khử độ sáng, có thể khôi phục các vùng tối và giữ cho hình ảnh tổng thể rõ ràng. Đặc biệt là đối với hình ảnh ánh sáng yếu, ngay cả khi được chụp trong đêm mờ / sương mù. Hơn nữa, thanh trượt biểu đồ có thể tăng độ tương phản hình ảnh hơn nữa trong khi vẫn duy trì sự cân bằng tổng thể bằng cách sử dụng thuật toán cân bằng biểu đồ nâng cao.

Sử dụng nó để chỉnh sửa màu sắc dưới nước, thanh trượt dehaze cùng với cân bằng trắng cho phép bạn có được hình ảnh rõ ràng và tự nhiên mà không cần nỗ lực.

Plugin ClearPlus 2.1 được tăng tốc GPU cho Adobe After Effects và Adobe Premiere Pro.

  • After Effects: 2020, CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2015.3, CC 2015, CC 2014
  • Premiere: 2020, CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2015.3, CC 2015, CC 2014

Homepage: aescripts.com/clearplus.

Clear Plus

ClearPlus for After Effects & Premiere Pro

— Cài đặt/Setup:

1/ Copy the plugin into the following folder:
Win: C:\Program Files\Adobe\Common\Plug-ins\7.0\MediaCore

ClearPlus for After Effects & Premiere Pro

2/ Enter License:

ClearPlus for After Effects & Premiere Pro

3/ OK!!!!!!!!!!

ClearPlus for After Effects & Premiere Pro

ClearPlus for After Effects & Premiere Pro


Article Categories:
Free Templates


Mật khẩu mặc định cho tất cả định dạng trên website là: fxtub.com | The default password for all formats on the website is: fxtub.com | Thanks for visiting!Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker

Refresh Page