WordPress

Chia Sẽ Code Chống Copy Bài Viết WordPress & Blogspot

Tổng hợp các Code chống copy bài viết, hướng dẫn cách chống copy hình ảnh, bài viết và click chuột phải bằng CSS & JavaScript đơn giản, dễ dùng, bạn chỉ cần copy và dán vào đúng vị trí. Code chống copy có thể ngăn thao tác quét bài viết là cách chống copy đơn giản nhưng khá hiệu quả. Tuy nó không chống lại được các đối tượng sao chép có chuyên môn về công nghệ thông tin, lập trình website, nhưng với các đối tượng copy thông thường thì rất hữu hiệu.

Code chống copy bài viết đơn giản nhất là sử dụng CSS3 nhưng sẽ có một số trình duyệt web chưa hỗ trợ, hoặc có thể hoạt động không tốt với CSS3, nên ta cần thêm những đoạn JavaScript để ngăn chặn việc này. CSS và JavaScript kết hợp sẽ hiệu quả hơn, nếu JavaScript bị chặn thì ta vẫn còn CSS hỗ trợ và ngược lại.

♦ Ưu điểm code chống copy bài viết:

 • Gây gian khổ, cản trở những người có ý muốn sao chép bài viết, hình ảnh của game thủ.
 • Hiệu quả bảo mật cao.
 • Có thể chống code trên hầu hết tất cả các trình duyệt web.

♦ Nhược điểm:

 • Gây khó tính cho những người có ý muốn sao chép, in ấn tham khảo tài liệu.
 • Có thể cắt màn hình, chia sẻ link.
 • Chỉ có thể chống copy đối với những người thông thường, không biết nhiều về các thủ thật máy tính.

Luôn luôn cách nhiều cách khác nhau để lấy được nội dung, nhưng biện pháp này chỉ là biện pháp gây thêm khó khăn cho các đối tượng am hiểu thôi. Chứ không thể ngăn chặn hoàn toàn.

Đối với wordpress thì có rất rất nhiều plugin giúp bạn làm việc này, nhưng có thể sẽ làm chậm website của bạn, vì có quá nhiều plugin sẽ không tốt. Nhưng plugin lại rất thuận lợi đối với nhưng người không có kinh nghiệm nhiều về lập trình web.

⇒ Plugin chống copy WordPress tham khảo:

 • Secure Copy Content Protection and Content Locking
 • WP Content Copy Protection with Color Design
 • WP Content Copy Protection & No Right Click
 • WP Content Copy Protection
 • Copyright Proof
 • Còn rất nhiều tham khảo thêm nhé!

Code chống copy bài viết WordPress Blogspot

Code chống copy bài viết WordPress Blogspot

1 – Code chống copy bài viết phổ biến CSS + JavaScript (Kết hợp).
Bạn chỉ cần đưa đoạn code sau vào sau thẻ <head>:<style>

body{

-webkit-touch-callout: none;

-webkit-user-select: none;

-moz-user-select: none;

-ms-user-select: none;

-o-user-select: none;

user-select: none;

}

</style><script type=”text/JavaScript”>

function killCopy(e){

return false

}

function reEnable(){

return true

}

document.onselectstart=new Function (“return false”)

if (window.sidebar){

document.onmousedown=killCopy

document.onclick=reEnable

}

</script>

2 – CSS Code chống click chuột phảichuột trái

<style type=’text/css’>

body{

-moz-user-select: none !important;

-webkit-touch-callout: none !important;

-webkit-user-select: none !important;

-khtml-user-select: none !important;

-ms-user-select: none !important;

-o-user-select: none !important;

user-select: none !important;

}

</style>

3 – Code JavaScript chống click chuột phải trên website.

<script type=’text/javascript’>

//<![CDATA[

// JavaScript Document

var message=”NoRightClicking”; function defeatIE() {if (document.all) {(message);return false;}} function defeatNS(e) {if (document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) { if (e.which==2||e.which==3) {(message);return false;}}} if (document.layers) {document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=defeatNS;} else{document.onmouseup=defeatNS;document.oncontextmenu=defeatIE;} document.oncontextmenu=new Function(“return false”)

//]]>

</script>

4 – Code chống click chuột vào hình ảnh!

<script type=’text/javascript’>

$(‘body’).on(‘contextmenu’, ‘https://fxtub.com’, function(e){ return false; });

</script>

5- Tắt các phím tắt thực hiện hành vi copy, copy vào functions.php (WordPress tùy chỉnh)

function wpb_hook_javascript() {

?>

<script>

//To disable F12 options

document.onkeypress = function (event) {

event = (event || window.event);

if (event.keyCode == 123) {

return false;

}}

document.onmousedown = function (event) {

event = (event || window.event);

if (event.keyCode == 123) {

return false;

}}

document.onkeydown = function (event) {

event = (event || window.event);

if (event.keyCode == 123) {

return false;

}}

//To Disable ctrl+c, ctrl+u, ctrl+x

jQuery(document).ready(function($){

$(document).keydown(function(event) {

var pressedKey = String.fromCharCode(event.keyCode).toLowerCase();

if (event.ctrlKey && (pressedKey == “p” || pressedKey == “u”||pressedKey == “x” ||pressedKey == “F12”)) {

alert(‘Notify, This Functionality Has Been Disabled!’);

return false;

}

});

});

</script>

<?php

}

add_action(‘wp_head’, ‘wpb_hook_javascript’); 

Một lưu ý ở đoạn code 5 này!

(pressedKey == “p” || pressedKey == “u”|| pressedKey == “x” || pressedKey == “F12″|| pressedKey == “Thêm Phím Tắt“): Bạn có thể thay thế hoặc thêm các phím tắt p, u, x, F12 … các phím tắt mà bạn nghĩ đối tượng sẽ dùng.

alert(‘Notify, This Functionality Has Been Disabled!‘): đâu là dòng thông báo khi người dùng bấm các phím tắt trên , bạn chỉ cần thay đổi ví dụ như: alert(‘Phím tắt này đã bị cấm‘).

Code chống copy bài viết
Đối với WordPress
code chống copy bài viết blogger
Đối với Blogger
Shares:
 • Tutorial
 • Download
 • Attention
Password File: fxtub.com