All posts in: DAW Audio

Digital Audio Workstation (DAW) là phần mềm máy trạm âm thanh kỹ thuật số là một thiết bị điện tử hoặc phần mềm ứng dụng được sử dụng để ghi âm, chỉnh sửa và tạo tập tin âm thanh, có thể hiểu là phần mềm sản xuất nhạc. Thuật ngữ này cũng mang một số nghĩa khác nhau bạn có thể tìm hiểu thêm.

Đang Dùng Chặn Quảng Cáo [Adblock Detected]

Vui lòng hỗ trợ chúng tôi, bằng cách tắt trình chặn quảng cáo của bạn, và refresh trang!

Refresh Page