Phần Mềm

Download AKVIS Plugins Bundle 2020 Photoshop Full Version

Free Download AKVIS Plugins bundle 2020 For Adobe Photoshop, các phần bổ trợ này là các chương trình tích hợp vào phần mềm hiện có của bạn để bổ sung các tính năng mới và tăng cường chức năng. AKVIS phát triển các plugin cho các chương trình chỉnh sửa hình ảnh và video.

Download AKVIS Plugins Bundle 2020 Photoshop Full Version

Các plug-in xử lý hình ảnh AKVIS này tương thích với AliveColors, Adobe Photoshop và các trình chỉnh sửa hình ảnh khác. AKVIS All Plugins for Adobe Photoshop là một bộ tiện ích bổ sung ấn tượng dành cho Adobe Photoshop sẽ bổ sung các tính năng mới cho Photoshop và kích hoạt chức năng của nó. AKVIS có dòng sản phẩm rất đa dạng và có đầy đủ các loại công cụ, các công cụ này có thể được sử dụng cho tất cả các chỉnh sửa màu sắc, trang điểm khuôn mặt, sơn dầu, vẽ, v.v.

Công ty AKVIS cung cấp một số sản phẩm cho các nhiếp ảnh gia với các sản phẩm ứng dụng đơn và gói. Tất cả các sản phẩm của Akvis đều có sẵn dưới dạng độc lập hoặc phần bổ trợ cho Adobe Photoshop, Photoshop Elements, Corel Paint Shop Pro, v.v.

AKVIS All Plugins cho Adobe Photoshop có nhiều tiện ích bổ sung với các tính năng tuyệt vời như được đề cập bên dưới:

 • AKVIS AirBrush — Airbrushing Techniques on Your Photos
 • AKVIS ArtSuite — Apply Effects to Your Photos!
 • AKVIS ArtWork — Convert Your Photo Into Painting
 • AKVIS Chameleon — Photo Collage Creation
 • AKVIS Charcoal — Charcoal & Chalk Drawings
 • AKVIS Coloriage — Add Color to Black and White Photos
 • AKVIS Decorator — Resurface and Recolor
 • AKVIS Draw — Hand-made Pencil Drawing Effect
 • AKVIS Enhancer — Photo Enhancement Software
 • Frames Free – Decorate Your Photos with Frames
 • AKVIS HDRFactory — Brighter than Reality!
 • AKVIS LightShop — Light and Star Effects
 • AKVIS Magnifier — Change Image Size without Quality Loss
 • AKVIS MakeUp — Create Your Ideal Portrait!
 • AKVIS MultiBrush — Photo Retouching Made Easy
 • AKVIS NatureArt — Bring Nature To Your Photos
 • AKVIS Neon — Glowing Drawings from Photos
 • AKVIS NoiseBuster — Noise Reduction Software
 • AKVIS OilPaint — Oil Painting Effect
 • AKVIS Pastel — Turn Photos into Pastel Paintings
 • AKVIS Points — Apply Pointillism Effect to Your Photos
 • AKVIS Refocus — Focus Improvement & Blur Effects
 • AKVIS Retoucher — Image Restoration Software
 • AKVIS Sketch — Convert a Photo to a Pencil Sketch
 • AKVIS SmartMask — Save Time on Complex Selections!

AKVIS Plugins Bundle 2020 Photoshop

Shares:
Download AKVIS Plugins Bundle 2020
 • Tutorial
 • Download
 • Attention
Password File: fxtub.com

Comment Here: