Sữa Lỗi “EFI Network Timeout issue” Trong VMware

EFI Network Timeout issue trong VMware Workstation,  VMware là một phần mềm Máy ảo cho phép bạn chạy hệ điều hành trong cửa sổ ứng dụng trên máy tính để bàn của bạn hoạt động như một máy tính hoàn chỉnh, riêng biệt.

Với VM, bạn có thể khởi động các hệ điều hành khác nhau và kiểm tra phần mềm không được hỗ trợ trong hệ điều hành hiện tại trong một môi trường an toàn.

Tuy nhiên, khi bạn tạo một máy ảo Windows mới, bạn có thể gặp sự cố “EFI Network Timeout issue” là VMware hết thời gian chờ.

Sữa Lỗi EFI Network Timeout issue Trong VMware

Thông thường, sự cố này là do firmware, BIOS (Basic Input Output System) và UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) là hai firmware hỗ trợ cho máy tính khởi động hệ điều hành.

Vì UEFI vẫn chưa phổ biến và không phải tất cả các bo mạch chủ đều hỗ trợ, nên việc chọn UEFI làm cho VMware Workstation của bạn có thể gây ra thời gian chờ mạng EFI trên VMware Workstation.

Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể chuyển loại phần sụn từ UEFI sang BIOS tương thích hơn.

Sữa Lỗi “EFI Network Timeout issue”

Để khắc phục sự cố “EFI Network Timeout issue” cùng tham khảo bài viết sau nhé:

Sữa Lỗi "EFI Network Timeout issue" Trong VMware
Đầu tiên hãy tắt máy ảo đi!
Sữa Lỗi "EFI Network Timeout issue" Trong VMware
Tiếp theo vào chỉnh sửa máy ảo
Sữa Lỗi "EFI Network Timeout issue" Trong VMware
Làm theo thứ tự và chọn “BIOS”
Sữa Lỗi "EFI Network Timeout issue" Trong VMware
Mở lại máy ảo
Sữa Lỗi "EFI Network Timeout issue" Trong VMware
Vậy là xong!

Việc khăc phục lỗi “EFI Network Timeout issue” cũng khá đơn giản, chỉ là chuyển từ UEFI sang BIOS là mọi vấn đề sẽ được giải quyết, chúc bạn thành công!

⇒ Theo dõi fanpage: fxtub.com

  • Tutorial
  • Download
  • Attention
Password File: fxtub.com

Related Posts