Phần Mềm

Enfocus PitStop Pro 2022 Full Version – Check Lỗi In PDF

Enfocus PitStop Pro 2022 v22.0.13 Full Active Kiểm tra, khắc phục lỗi in tệp PDF. Bạn đã bao giờ in hàng nghìn bản PDF bị lỗi chưa? Bạn đã bao giờ lo sợ và hy vọng tệp bạn sắp in vẫn ổn chưa? Bạn có dành hàng giờ để kiểm tra các tệp PDF của khách hàng để tìm lỗi không? PitStop Pro là giải pháp của bạn cho những vấn đề này!

Enfocus PitStop Pro 2022 Full Version Kiểm tra, khắc phục lỗi in tệp PDF

Kiểm tra PDF trước khi khởi hành
PitStop Pro là tiêu chuẩn công nghiệp để xác thực PDF. Đây là một công cụ cung cấp sức mạnh xử lý trước trên PDF. PitStop giải quyết việc chiếu sáng trước, chỉnh sửa, sửa chữa và báo cáo cho bất kỳ thách thức PDF nào mà nhóm của bạn sẽ phải đối mặt.

Báo cáo tương tác trước chuyến bay
PitStop Pro sẽ tạo một báo cáo trước khi bắt đầu dựa trên các điểm chuẩn mà bạn chọn. Báo cáo tương tác có thể cơ bản hoặc chi tiết theo yêu cầu của bạn để phù hợp với khách hàng của bạn. Báo cáo PitStop Pro preflight chứa danh sách các cảnh báo và lỗi có thể nhấp được cho biết trực quan chính xác vị trí của vấn đề.

Download Enfocus PitStop Pro 2022 v22 miễn phí – Một công cụ mạnh mẽ giúp cho người làm việc văn phòng khắc phục lỗi khi in dữ liệu PDF. Enfocus PitStop Pro là một công cụ mạnh mẽ giúp cho người làm việc văn phòng khắc phục lỗi khi in dữ liệu PDF. PitStop Pro tự động phát hiện khá nhiều lỗi có thể có trong các tệp PDF. Không chỉ phát hiện lỗi của PitStop Pro, nó còn cung cấp cho bạn khả năng tự sửa chúng hoặc tự động thực hiện.

Enfocus PitStop Pro 2022 Full Version

Enfocus PitStop Pro 2022 Full Version - Check Lỗi In PDF

⇒ Hướng dẫn cài đặt:

1. Install Enfocus_PP_22_64bit.exe

2. Replace PitStop Pro.dll from Crack folder to C:\Program Files\Adobe\Acrobat DC\Acrobat\plug_ins\Enfocus\PitStop Pro Resources

3. Install Esko Network License Manager 21.11

4. Stop FlexNet Licensing Service, replace esko.exe from Esko NLM v11.18.2.0 build 281478 i86_n3.zip

3. Install Enfocus_PWM_22.exe skip update NLM (it has older ver), first run PitStopWorkgroupManager.exe & give access to the network

4. Copy & replace file licenses_e.dat in default directory C:\Esko\bg_data_system_v010\

5. Run flexnet_cl_config.exe in directory C:\Esko\bg_prog_system_v010\bin_ix86\

6. Set any Computer name of the License Server, click apply, exit

6. Run flexnet_lm_admin.exe in the same directory, make sure that stopped FLEXlm LM & FLEXnet LS sservices, in the tab: Handle license files select Load a new license file & C:\Esko\bg_data_system_v010\licenses_e.dat

7. Run FlexNet Licensing Service

8. Open Acrobat, Alt+Ctrl+K => Licensing => Select Server, everything else by default

9. Enjoy!

Shares:
  • Tutorial
  • Download
  • Attention
Password File: fxtub.com