Download Aescripts Fast Bokeh Pro 2 for After Effects

26/12/2022
Download Aescripts Fast Bokeh Pro 2 for After Effects
105
Views

Aescripts Fast Bokeh Pro v2 Full là một plug-in dành cho After Effects, giúp bạn xóa mờ hậu cảnh video, tạo hiệu ứng mờ nhòe Độ sâu trường ảnh mượt mà bằng cách sử dụng Depth Map, nó rất nhanh, xử lý các cạnh đúng cách và dễ sử dụng.

Download Aescripts Fast Bokeh Pro 2 for After Effects

Tính năng Fast Bokeh Pro 2:

  • Very fast and blur radius independent.
  • Handles edges properly.
  • Gaussian/Spherical/Polygonal (HQ) Bokeh Blur
  • Custom Image Bokeh Shapes
  • Zone Control for Segmentation
  • GPU Acceleration using Metal/Compute

Download Aescripts Fast Bokeh Pro 2 for After Effects
Fast Bokeh v2 đi kèm với một số tính năng mới tuyệt vời như Hình dạng Bokeh Hình ảnh Tùy chỉnh, Kiểm soát Vùng và quan trọng nhất là Tăng tốc GPU bằng các công nghệ hiện đại như Metal/Compute. After Effects CS6 và Creative Cloud. Đã hỗ trợ cho các phiên bản CC 2017, CC 2018, CC 2019, 2020, 2021. macOS 10.14 trở lên hoặc Windows 7 trở lên.

Download Aescripts Fast Bokeh Pro 2 for After Effects

Hướng dẫn cài đặt:

1 – Copy thư mục “Rowbyte” vào đường dẫn

C:\Program Files\Adobe\Common\Plug-ins\7.0\MediaCore

2 – Copy thư mục “RWBYTE” vào đường dẫn

C:\ProgramData


Article Categories:
Phần Mềm


Mật khẩu mặc định cho tất cả định dạng trên website là: fxtub.com | The default password for all formats on the website is: fxtub.com | Thanks for visiting!Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker

Refresh Page