Kiến Thức

File AAB( Android App Bundle) là gì?

File AAB là định dạng file gì? Cách để mở file .AAB? Chuyển đổi Convert File AAB file sang định dạng khác.

  • File name: AAB File
  • File Type: Android App Bundle
  • Nhà phát triển: Google
  • Phân loại: Developer Files
  • Định dạng: Binary

File AAB

Google phát đi thông báo quan trọng: Từ tháng 8 năm 2021, các ứng dụng mới sẽ được yêu cầu xuất bản với định dạng Android App Bundle trên Google Play. Các ứng dụng mới lớn hơn 150 MB hiện được hỗ trợ bởi Play Feature Delivery or Play Asset Delivery.

• File .AAB là file gì?
AAB là Developer Files – Android App Bundle, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Google. Động thái này của Google bắt đầu sẽ hạn chế chắc website tải File APK cũ. Cũng là một cách đi ngược lại với Microsoft khi Microsoft Windows 11 vừa được rỏ rỉ và phát hành bản DEV. Windows 11 nổi trội với tính năng có thể cài đặt được các app APK trên Android.

Android App Bundle (.AAB) là một định dạng xuất bản bao gồm tất cả các tài nguyên và mã đã biên dịch của ứng dụng phát hành trên Play Store, thay cho việc sử dụng loại tệp APK (Android Package Kit) như hiện tại để đăng nhập vào Google Play.

File AAB

• APK vs AAB
Đối với định dạng APK, khi đóng gói ứng dụng sẽ gồm tất cả các tệp nhỏ, khi người dùng tải về cũng tải hết tất cả những thứ “thừa thãi” mà máy không tương thích hoặc không sử dụng tới. Chúng ta có thể kể đến như hình ảnh, icon backup, list ngôn ngữ hay tệp định danh thiết bị v.v…

Ngược lại, định dạng AAB sẽ giúp cho Google Play Store dễ dàng quản lý và đóng gói các app khi người sử dụng tải về,  chọn lọc đúng các phần cần  thiết cho thiết bị, tương thích với thiết bị và được thiết bị đó sử dụng. Do vậy sẽ tối ưu hóa dung lượng gói cài đặt, giảm đáng kể bộ nhớ máy bị chiếm dụng bởi những file không cần thiết.

• Cách mở .AAB file
Để mở file .AAB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open). Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở.

App hỗ trợ cài đặt: App Bundle Installer – Install aab, apks, xapk (Free/Miễn Phí)

• Chuyển đổi File AAB
File .AAB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

File AAB

Bài viết chi tiết: https://developer.android.com/guide/app-bundle

Shares:
  • Tutorial
  • Download
  • Attention
Password File: fxtub.com