FL STUDIO 20.8.3 là phần mềm của Image Line Software, một giải biên tập, sản xuất âm thanh phổ biến nhất trên thế giới, được nhiều Producer Music sử dụng. Và được được sử dụng rộng rãi.

FL Studio 20.8.3 Build 2304 là phần mềm cung cấp cho bạn một môi trường sản xuất âm nhạc, và không gian làm việc với âm nhạc trên máy tính cực kỳ hiệu quả

FL Studio 20.8.3

◊ Hướng dẫn cài đặt FL Studio 20.8.3 Build 2304 (Full C-R-A-C-K):

♦ Lưu ý: Để bảo đảm quá trình cài đặt hoàn thành. Bạn nên tắt phần mềm AntivirusWindows Defender đi nhé.

FL STUDIO 20.8.3 Download
FL Studio 20.8.3 Hướng Dẫn Cài Đặt & Active | FREE

SETUP FL Studio

FL Studio 20.8.3 Hướng Dẫn Cài Đặt & Active | FREE
Download here!
 1. Gỡ phiên bản FL Studio cũ có trên máy
 2. Chạy file “REMOVE_FLStudio_License.reg” để xóa file bản quyền đang lưu trên máy
  (Remove Old License)
  FL Studio 20.8.3 Hướng Dẫn Cài Đặt & Active | FREE
 3. Cài đặt phần mềm bằng file “flstudio_win_20.8.3.2304.exe

  FL Studio 20.8.3 Hướng Dẫn Cài Đặt & Active | FREE
  Bạn tiến hành cài đặt phần mềm, như bình thường!
 4. Sau khi cài đặt FL Studio thành công, Mở file  “3. FLRegKey_20.8.reg” -> Yes, Ok
  FL Studio 20.8.3 Hướng Dẫn Cài Đặt & Active | FREE
 5. Chặn phần mềm FL Studio kết nói internet trong Firewall
  FL Studio 20.8.3 Hướng Dẫn Cài Đặt & Active | FREE
 6. Thành công
  FL Studio 20.8.3 Hướng Dẫn Cài Đặt & Active | FREE

Video Tutorial

** Uninstall old version
1. Run "REMOVE_FLStudio_License.reg" to remove old License.
2. Install "flstudio_win_20.8.3.2304.exe"
3. After the installation is done. Run "3. FLRegKey_20.8.reg" -> Yes, Ok
4. Block app in firewall
5. Enjoy!

♥ Xem thêm tại fanpage FXTUB!