Phần Mềm

IDEA StatiCa 21 Full Version – Thiết kế kết cấu công trình

IDEA StatiCa 21.1.4.1568 Full Keygen là một phần mềm được phát triển trong thiết kế và phân tích các loại thép, bê tông và các sản phẩm đúc sẵn được cung cấp bởi IDEA RS.. Phần mềm cung cấp một hệ thống ứng dụng linh hoạt để tăng cường đầu ra và dễ dàng cho công việc văn phòng kỹ thuật. Phần mềm StatiCa có ba phần chính:

  • Bê tông: Được tạo cho các kỹ sư KA với kết cấu bê tông
  • Dự ứng lực: Dành riêng cho các cấu trúc và cầu dự ứng lực
  • Thép StatiCa: Tập trung vào các kết cấu thép đặc biệt là khớp và khớp

IDEA StatiCa 21 Full Version - Thiết kế kết cấu công trình

IDEA StatiCa 21 Full phần vô cùng mạnh mẻ của cộng hòa Séc sử dụng phẩn tử hửu hạn để phân tích độ cững K của liên kết dựa theo các quan điểm thiết kế liên kết hiện đại nhất hiện nay. Ngoài ra phần mềm thiết kế 3D có thể link sử dụng BIM để liên kết tất cả các phần mềm mạnh mẻ từ design tới detail trên thế giới hiện này.

Cấu hình yêu cầu:

  • Supported OS: Windows 7/8/10
  • Processor: Pentium IV or above
  • RAM: 1 GB RAM (2 GB recommended)
  • Free Hard Disk Space: 1 GB or more

Hướng dẫn cài đặt:

1. Install IDEA StatiCa

2. Copy file “Authentication.xml” đến thư mục
C:\Users\%username%\AppData\Local\IDEA_RS\” (%username%: là tên user của bạn)

3. Copy file “ShaferFilechck.dll” đến thư mục
C:\Program Files\IDEA StatiCa\StatiCa 21.1\

4. Tận hưởng!

Buy IDEA StatiCa 21 Full Version

Shares:
Download IDEA StatiCa 21 Full Version
  • Tutorial
  • Download
  • Attention
Password File: fxtub.com

Comment Here: