VST Plugins

Initial Audio – Master Suite VST (Mastering Plugin)

Master Suite VST v1.0 by Initial Audio là một plugin Làm chủ dành cho windows và Mac và có định dạng VST và AU. Với Master Suite, việc làm chủ trở nên dễ dàng như 1-2-3. Đơn giản chỉ cần điều chỉnh âm lượng và hoàn thiện bản nhạc của bạn bằng bộ cân bằng 3 băng tần và điều khiển hình ảnh âm thanh nổi.

Initial Audio Master Suite VST

Với VST Initial Audio – Master Suite, việc làm chủ trở nên dễ dàng như 1-2-3. Đơn giản chỉ cần điều chỉnh âm lượng và hoàn thiện bản nhạc của bạn bằng bộ cân bằng 3 băng tần và điều khiển hình ảnh âm thanh nổi. Gửi bài hát và nhạc cụ cho khách hàng, hãng thu âm, cửa hàng trực tuyến và dịch vụ phát trực tuyến yêu cầu họ phải có âm lượng tiêu chuẩn ngành để có âm thanh hiện đại.

Cấu hình yêu cầu:

  • Windows: 64 Bit VST
  • Mac: Audio Unit & VST (Apple Silicon M1 / MacOS BigSur compatible)
  • Digital download after purchase incl. 3 Machine based Serial Keys
  • Size: ~80MB

Initial Audio Master Suite VST

Initial Audio - Master Suite VST (Mastering Plugin)

Hướng dẫn cài đặt:

1 – Tiến hành cài đặt Master Suite VST

2 – Mở Master Suite VST, chọn vào chữ Active..

Initial Audio - Master Suite VST (Mastering Plugin)

3 – Tiến hành nhập mã code trong Master Suite VST vào keygen, bấm “Generete” để tạo key, dùng Key đó để kích hoạt!

Initial Audio - Master Suite VST (Mastering Plugin)

Shares:
  • Tutorial
  • Download
  • Attention
Password File: fxtub.com