KORG M1 V2 For WIN - Free Plugin VST Audio ✓

VST Plugins

KORG M1 v2 for WIN – Free Plugin VST Audio

vst plugin M1 (VSTi), KORG M1 được phát hành vào năm 1988, là một bộ tổng hợp tạo kỷ nguyên xác định nền âm nhạc của cuối những năm 80 và những năm 90. Hệ thống tổng hợp của nó với đa hiệu ứng kỹ thuật số, dựa trên PCM chất lượng cao, có âm thanh độc đáo được xác định theo thời đại. Ngoài ra, với tư cách là máy trạm âm nhạc ban đầu “đơn vị tất cả trong một”, nó đi kèm với một bộ tuần tự 8 ca khúc, thay đổi đáng kể phong cách sáng tác và sản xuất của các nhạc sĩ ở khắp mọi nơi.

KORG M1 v2 for WIN - Free Plugin VST Audio

KORG Collection M1 V2 là bản nâng cấp của phần mềm M1 từ năm 2005 và đã được cải tiến cho các môi trường sản xuất hiện đại. Chúng tôi đã thêm giao diện có độ phân giải cao và khả năng mở rộng được yêu cầu nhiều. Các âm thanh cài sẵn bao gồm tất cả 3.300 chương trình, bao gồm cả những chương trình từ thẻ ROM mở rộng, mang đến những âm thanh huyền thoại của M1 thông qua phần mềm mới nhất dưới dạng plug-in.

KORG M1 Tính năng:

  • A complete reproduction of the ai synthesis system.
  • High-resolution interface for Retina and 4K.
  • A massive collection of over 3,000 preset sounds.
  • Features a new sound browser for quickly searching by instrument/character.
  • Includes an EASY mode that gives you instant access to important parameters.
  • Resonance, VDA modulation, 18 master effects.
  • Interoperable with an original M1 and iM1 for iPad.
  • A free upgrade for owners of the previous KORG Collection M1.

VST KORG M1 Full Download

[ays_block id=’1′]

KORG M1 v2 for WIN - Free Plugin VST Audio

 

[/ays_block]