Live Wallpaper – Daft Punk V2

17/11/2022
Live Wallpaper - Daft Punk V2
28
Views

Tải về Live Wallpapers Daft Punk V2, Wallpaper Engine “DaftPunk V2”, với Wallpaper Engine DaftPunk V2 này hiệu ứng bao gồm  chớp nhấy, giựt giựt đơn giản, nhẹ nhàng không màu mè.  Tải về miễn phí bên dưới.

Live Wallpapers Daft Punk V2

How to install «Wallpaper Engine 4K – Daft_Punk  V2»?

1 – Download and unpack the archive Daft_Punk 2028148010.rar

2 – Copy folder “2028148010” to the program folder, which by default has the following address, download Wallpaper Engine:

C:\Program Files\Wallpaper Engine\projects\myprojects

Live Wallpaper - Daft Punk V2

But if you are using pirate, the path may be slightly different.

3 – Apply the wallpaper in the program window. To do this, select them in the list and click the blue “OK” button.

Live Wallpaper - Daft Punk V2

Tham khảo thêm các Wallpaper Engine tại store của Steam: Wallpapers Store


Article Tags:
Article Categories:
Wallpaper Engine

Mật khẩu mặc định cho tất cả định dạng trên website là: fxtub.com | The default password for all formats on the website is: fxtub.com | Thanks for visiting!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đang Dùng Chặn Quảng Cáo [Adblock Detected]

Vui lòng hỗ trợ chúng tôi, bằng cách tắt trình chặn quảng cáo của bạn, và refresh trang!

Refresh Page