VST Plugins

NEXUS 4 Expansion: Ambient Sci-Fi [Free Download]

NEXUS 4 Expansion: Ambient Sci-Fi bước vào vương quốc Khoa học viễn tưởng với bản mở rộng NEXUS4 đầy mê hoặc mới này. Nổi bật với bầu không khí của thế giới khác, máy bay không người lái đầy ám ảnh, những bản nhạc hoành tráng, những pha càn quét tươi tốt và kết cấu âm nhạc từ bên ngoài, bản mở rộng này mang tính thiền định sâu sắc và đậm chất điện ảnh.

NEXUS 4 Expansion: Ambient Sci-Fi

NEXUS 4 Expansion Ambient Sci-Fi Free Download

Lý tưởng cho việc sáng tác Trance, Chillout, Lo-fi, Film hoặc Media, Ambient SciFi sẽ giúp bạn khám phá bên trong và bên ngoài để khám phá những lãnh thổ chưa biết và chưa được khám phá vượt qua ranh giới của thời gian và không gian.

⇒ Cách thêm thư viện Ambient Sci-Fi vào NEXUS:

1 – Copy các thư mục gồm: NKS, Presets, Samples
2 – Dán các thư mục này vào đường dẫn thư viện Nexus Library (mặc định là)

C:\Users\Public\Documents\reFX\NEXUS library

Vị trí thư viên, tùy thuộc vào bạn, có thể các bạn đổi vị trí thư mục này, nên hay copy vào thư mục mà bạn đã chọn nhé!

Shares:
Ambient Sci-Fi
  • Tutorial
  • Download
  • Attention
Password File: fxtub.com

Comment Here: