Phần Mềm

Download Nitro Pro 13 Full Version [Enterprise]

Tải về Nitro Pro 13 Full Version Enterprise, kèm hướng dẫn cài đặt nhanh chóng, bạn có thể chia sẻ tệp của mình với người khác, bất kể nền tảng hoặc thiết bị của họ và Nitro Pro giúp chuyển đổi dễ dàng. Chuyển đổi một hoặc nhiều tệp sang PDF chỉ với một hoặc hai cú nhấp chuột, tái sử dụng và sử dụng lại nội dung dựa trên PDF với độ chính xác cao hơn. Tham khảo cách tải về Nitro Pro miễn phí, ở cuối bài viết nhé!

Download Nitro Pro Enterprise 13 Full Kích Hoạt

Nitro Pro 13 Full Version tạo, chỉnh sửa và chuyển đổi các tệp pdf dễ dàng với sự trợ giúp của chương trình trực quan, công nghệ chuyển đổi hàng đầu trong ngành và một loạt các công cụ trích xuất, bạn có thể dễ dàng sử dụng lại văn bản và hình ảnh từ các báo cáo, bản trình bày, v.v. để sử dụng lại trong bất kỳ ứng dụng nào khác. Chia sẻ tệp một cách yên tâm, hầu hết mọi người trên hầu hết mọi máy đều có thể mở, xem và xem lại – mọi lúc.

Trang bị thêm cho nhân viên tri thức của bạn năng suất PDF của Nitro Pro 13 Full Version và các công cụ eSignature của Nitro Cloud — đồng thời cắt giảm chi phí trung bình 50% so với các thỏa thuận Adobe Acrobat và DocuSign của bạn. Nitro Pro 13 là công cụ được rất nhiều người dùng tin tưởng sử dụng.

Nitro Pro 13 Enterprise tính năng:

 • Create PDF and PDF/A documents from virtually any Windows file.
 • Convert and merge files into a single PDF document.
 • Convert entire collections of files to PDF in one batch.
 • Scan paper documents to PDF.
 • Export PDF for reuse in Microsoft Word, WordPerfect, OpenOffice, and more.
 • Extract all text and images from PDF documents.
 • Batch convert PDF files to Word, RTF, and Text formats.
 • Insert and edit text, including font, size, color, and more.
 • Edit images — insert, resize, rotate, crop, flip, replace, arrange, delete, and extract.
 • Split pages of PDF documents based on page groups, page ranges, and bookmark structure.
 • Add and edit bookmarks and links.
 • Optimize, shrink and repair PDF documents.
 • Edit document properties, including metadata and initial view settings.
 • Create fully compliant PDF/A documents.
 • Create editable PDF files and customize documents using the Editable Text feature.
 • Flexible multi-language support.
 • Highlight text content with the Highlight, Underline, Cross Out and Replace Text tools.
 • Add Sticky Notes, Text Boxes, and Call Out annotations.
 • Add freehand drawings with the Pencil tool.
 • Secure documents with passwords and certificates.
 • Encrypt with 40-bit, 128-bit, and 256-bit level security.
 • Apply restrictions on printing, copying, and altering PDF documents.
 • Fill in, save, print, and submit forms.
 • Add, edit and run javascript.
 • Design forms.

Hướng dẫn cài đặt:

 1. Cài đặt phần mềm
 2. Giải nén file Patch
 3. Copy file patch vào thư mục cài đặt, chạy file patch!
  C:\Program Files\Nitro\Pro\13

Download Nitro Pro 13 Full Version [Enterprise]

Nitro Pro 13 Full Version

Shares:
 • Tutorial
 • Download
 • Attention
Password File: fxtub.com

Comment Here: