Category: Portable

Phần mềm Portable Full Active là dạng phần mềm đã được Active và đóng gói lại dưới dạng phần mềm sử dụng ngay, KHÔNG CẦN CÀI ĐẶT.