Khóa Học

Khóa Học Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống (Trọn Bộ 7 Tập)

Khóa học “Phân tích thiết kế hệ thống” do Thạc Sĩ Thạc Bình Cường, giảng viên khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin trong các tổ chức và doanh nghiệp hiện nay. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, hệ thống thông tin tin học hoá đã trở thành một công cụ không thể thiếu để tăng cường hiệu suất hoạt động và thành công của một doanh nghiệp.

Khóa Học Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống

Khóa học này sẽ trang bị cho bạn những kỹ năng thực hành về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, giúp bạn xây dựng một hệ thống quản lý toàn diện và có cấu trúc. Bạn sẽ được hướng dẫn cách xác định yêu cầu, phân tích và phát triển hệ thống thông tin theo các phương pháp chuyên nghiệp. Khóa học cũng giúp bạn rèn luyện kỹ năng phân tích thiết kế thông qua việc thực hành xây dựng một hệ thống thông tin cụ thể.

Lợi ích của khóa học này là bạn sẽ:

 1. Trang bị những kỹ năng thực hành về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý theo phương pháp có cấu trúc.
 2. Nắm được quy trình thiết kế hệ thống thông tin hướng cấu trúc và phương pháp luận về phát triển hệ thống thông tin.
 3. Hiểu rõ các kỹ thuật phân tích và thiết kế cơ bản, cùng với kỹ nghệ phần mềm hướng đối tượng.
 4. Thực hành phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin cụ thể, áp dụng kiến thức đã học vào thực tế.

Lộ trình của khóa học bao gồm các chủ đề sau:

 1. Các khái niệm cơ bản về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin.
 2. Phương pháp luận về phát triển một hệ thống thông tin.
 3. Quy trình thiết kế hệ thống hướng cấu trúc.
 4. Các kỹ thuật phân tích cơ bản.
 5. Các kỹ thuật thiết kế cơ bản.
 6. Kỹ nghệ phần mềm hướng đối tượng.
 7. Quá trình phát triển phần mềm hướng đối tượng.

Khóa Học Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Trọn Bộ

Khóa học “Phân tích thiết kế hệ thống” của Thạc Sĩ Thạc Bình Cường là một cơ hội tuyệt vời để nâng cao chuyên môn và tìm kiếm những cơ hội nghề nghiệp tốt hơn trong lĩnh vực phân tích và thiết kế hệ thống thông tin. Đồng thời, khóa học cũng hỗ trợ các tổ chức và doanh nghiệp nâng cao năng lực cho nhân sự trong mảng thông tin. Hãy tham gia ngay để trở thành một chuyên gia phân tích và thiết kế hệ thống thông tin hàng đầu!

Mua Phân tích thiết kế hệ thống

Shares:
 • Tutorial
 • Download
 • Attention
Password File: fxtub.com

Comment Here: