Phim Tây Hành Kỷ Trọn Bộ Thuyết Minh – Full 4 Phần

Xem Phim Tây Hành Kỷ Trọn Bộ Thuyết Minh từ Phần 1 đến Phần 4, Tây Hành Kỷ Phần 2 Lồng Tiếng,  Tây Hành Kỷ Phần 3,  Tây Hành Kỷ Chi Trùng Sinh Thiên kể về Đại pháp sư Đường Tam Tạng cùng các đồ đệ đi đến bên kia để trả ngọn lửa sáng thế, bảo vệ thế giới. Trong phần này, Ngao Tuyết về đội, tiểu đội Tây Hành gặp phải trắc trở mới, thầy trò đồng lòng chống lại Cổ Long và yêu quái vực sâu

Tây Hành Kỷ Trọn Bộ Thuyết Minh Phần 1 – 3

Full Bộ 3 Phần

2018:  Phần 1(1-16)- hoàn tất
2019: Phần 2 (17-38)-hoàn tất
2021: Phần 3 (39-58)-hoàn tất


Phim Tây Hành Kỷ Phần 4 Trọn Bộ Thuyết Minh

Update….

Phim Tây Hành Kỷ Phần 4, The West Ward (2022) nói về câu chuyện đại pháp sư Đường Tam Tạng cùng các đồ đệ tiến về bỉ ngạn trả lại sáng thế chi hỏa, bảo vệ thế giới. Trong phần này, Ngao Tuyết về đội, tiểu đội Tây Hành gặp phải trở ngại mới, sư đồ đồng lòng chống lại Cổ Long và yêu quái vực sâu. Cùng lúc đó, Như Lai cùng Ngộ Không liên thủ tại phế đô lấy được thanh kiếm của Đế Thích Thiên từng thất lạc, từ đó vạch trần âm mưu của Đế Thích Thiên, bọn họ cùng với quang hồn chính nghĩa chiến đấu chống lại sức mạnh tà ác.

Phim Tây Hành Kỷ Phần 4 Trọn Bộ Thuyết Minh

Phim Tây Hành Kỷ là câu chuyện về thời đại thần linh viễn cổ, nơi tồn tại Thiên tộc, Long Tộc, Dạ xoa, A Tu La, Ma hầu la, yêu quái và nhân loại. Vào 16 năm trước, khi Đường Tam Tạng cùng 3 người đệ tử của mình thỉnh được “Kỳ Kinh” ở Tây Thiên trở về trung thổ.

Vẫn tưởng giao lại Kỳ Kinh cho Đế Thích Thiên là hoàn thành nhiệm vụ phổ độ chúng sinh. Nhưng Đường Tam Tạng đâu biết, thực ra Kỳ Kinh mang trong mình một sức mạnh vô hạn, mà bất kể một thế lực nào trong thiên hạ đều muốn đạt được. Và bản thân ông đã bị Đế Thích Thiên lừa gạt, trải qua hơn 10 năm ròng rã, mang về Kỳ Kinh cho y.

Khi đó, Như Lai đại tướng lén theo dõi và phát hiện tà tâm của Đế Thích Thiên, đã đánh một trận sống mái với y để đoạt lại Kỳ Kinh, bỏ chạy đến Long Tộc Thiên Vũ Sơn nhờ trợ giúp. Long Vương Thiên Vũ Sơn đã thay Như Lai che giấu Kỳ Kinh. Sau này, do tu luyện đắc đạo, Kỳ Kinh đã có hình dáng của một Long Tộc dưới tên Tiểu Vũ.

Thời đại thần linh viễn cổ, “Kỳ Kinh” ẩn chứa bí mật kinh thế, Đế Thích Thiên phái Thiên Quân đến Long Cung đoạt về. Bạch Lang và Tiểu Vũ, giữ bí mật bôn ba, từ đây bắt đầu hành trình gian nan trên đường thực hiện sứ mạng của mình… (Theo dõi Fanpage FXTUB)

Tây Hành Kỷ là câu chuyện về thời đại thần linh viễn cổ, nơi tồn tại Thiên tộc, Long Tộc, Dạ xoa, A-tu-la, Ma hầu la, yêu quái và nhân loại. Vào 16 năm trước, khi Đường Tam Tạng cùng 3 người đệ tử của mình thỉnh được “ Kỳ kinh” ở Tây Thiên trở về trung thổ. Vẫn tưởng giao lại kỳ kinh cho Đế Thích Thiên, là hoàn thành nhiệm vụ phổ độ chúng sinh. Nhưng Đường Tam Tạng đâu biết, thực ra Kỳ kinh mang trong mình một sức mạnh vô hạn, mà bất kể một thế lực nào trong thiên hạ đều muốn đạt được.

Và bản thân ông đã bị Đế Thích Thiên lừa gạt, trải qua hơn 10 năm ròng rã, mang về kỳ kinh cho y. Khi đó, Như Lai đại tướng lén theo dõi và phát hiện tà tâm của Đế Thích Thiên, đã đánh một trận sống mái với y để đoạt lại Kỳ kinh, bỏ chạy đến Long Tộc Đại Vũ Sơn nhờ trợ giúp. Long Vương đại vũ sơn đã thay Như Lai che giấu Kỳ kinh.

Share

Gợi ý cho bạn!...