VST Plugins

Mäag Audio – Plugin Maag EQ4 VST Full

Maag EQ4 – Bạn đã nghe vst plugin Maag EQ4 (VST) qua giọng hát của các nghệ sĩ từ Madonna đến Celine Dion và từ Black Eyed Peas đến Snoop Dogg. Bây giờ bạn có thể có EQ huyền thoại này ngay trong DAW của mình.

Mäag Audio - Plugin Maag EQ4 VST Full

 

Băng tần của Mäag Audio EQ4 tương tác với nhau. Khi tăng AIR BAND, mức tăng tổng thể cũng sẽ tăng lên một chút. Tăng mức tăng AIR BAND cũng sẽ tăng mức tăng tổng thể ở một mức độ nhỏ. Điều này là bình thường và là sản phẩm phụ cần thiết của thiết kế.

Điều này xảy ra do sự tương tác (tổng hợp) của AIR BAND với tất cả các băng thông khác. Sự tương tác này là một phần cần thiết của thiết kế để đảm bảo tính toàn vẹn của âm thanh được duy trì. Để bù cho mức tăng tổng thể được thêm vào, chỉ cần giảm từng nút trong số 5 nút vượt qua dải tần với số lượng bằng nhau. Một ví dụ sẽ là hai lần nhấp xuống trên tất cả 5 nút.

Chỉ số EQ sẽ vẫn giữ nguyên hình dạng, nhưng mức tăng tổng thể sẽ bị giảm xuống. Điều này bù đắp cho phần tăng thêm được thêm vào từ sự tương tác của các đường băng tần được tăng cường. Đây là cách chính xác để có được kết quả mong muốn từ Maag Audio EQ4.

Supported Formats:
AAX AudioSuite, AAX DSP, AAX Native, AU, SoundGrid, UAD-2, VST2, VST3

Plugin Maag EQ4 VST Full

Mäag Audio - Plugin Maag EQ4 VST Full

⇒ Các bước cài đặt và activeMaag EQ4 cũng  tương tự như : Brainworx Plugins Bundle

Shares:
  • Tutorial
  • Download
  • Attention
Password File: fxtub.com