Share This Post

Phần Mềm

Red Giant Trapcode Suite 16 Full Key | After Effects 2021

Red Giant Trapcode Suite 16 Full Key | After Effects 2021

Red Giant Trapcode Suite 16 là một ứng dụng mạnh mẽ để mô phỏng và mô hình hóa các hạt và áp dụng các hiệu ứng 3D trong các ứng dụng khác nhau để tạo ra hình ảnh chất lượng cao, bao gồm 11 bộ công cụ xử lý với hệ thống hạt và 3D linh hoạt được sử dụng phổ biến trong After Effects.

Các phiên bản chính của plugin này chủ yếu là Particular, một hệ thống hạt 3D mạnh mẽ với khả năng tùy chỉnh và di chuyển một cách dễ dàng.Việc tích hợp các hệ thống hạt với mẫu trong hệ thống model 3D OBJ làm tăng cường sự nổi bật và chất lượng sản phẩm.

► Tham khảo thêm bộ plugin hỗ trợ trong biên tập phim: Magic Bullet Suite 14

Red Giant Trapcode Suite 16

Phần biên tập hiệu ứng từ Trapcode Suite 16 là vô cùng mạnh mẽ với việc kết hợp Particular và các plugin bạn có thể tạo ra vô vàng, hiệu ứng mong muốn.

 • MIR
 • TAO
 • LUX
 • SHINE
 • FORM
 • HORIZON
 • 3D STROKE
 • STARGLOW
 • SOUND KEYS
 • PARTICULAR (Particles, Partical)
 • ECHOSPACE

Red Giant Trapcode Suite 16 Full Key | After Effects 2021

Trình thiết kế mạnh mẽ, làm việc với nhiều hệ thống trong cùng một không gian 3D, đưa các hạt trở nên sống động với các hành vi hữu cơ và chạy các mô phỏng vật lý, như động lực học chất lỏng. Đặc biệt, giúp bạn dễ dàng thêm các hiệu ứng tự nhiên và bộ phát dựa trên Đối tượng 3D vào tác phẩm của mình.

Red Giant Trapcode Suite 16

Download & Cài Đặt

Key active đã có săn trong file cài đặt.

Tải về cài đặt và nhập KEY sử dụng!

Red Giant Trapcode Suite 16 Full Key | After Effects 2021

Share This Post

Xem Hướng Dẫn | Download Guide (FAQs): See more

Use AdBlock Ads or disable JavaScript, the download button will not be displayed

Skip to toolbar