Trọn Bộ Rob Papen EXplorer 7 Full Version (25+ Synth FX) ✓

VST Plugins

Trọn Bộ Rob Papen eXplorer 7 Full Version (25+ Synth FX)

Download Free Rob Papen eXplorer 7 (AAX, VST, AU) là một gói phần mềm tương thích với nhiều phần mềm DAW Music. eXplorer-7 cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần để tạo ra các dấu vết của kẻ giết người trong một gói tiện lợi và tiết kiệm chi phí. Gói eXplorer-7 bao gồm 25 tiêu đề Papen cộng với XY-Transfer, cho phép bạn sử dụng bảng điều khiển XY thú vị của riêng nó hoặc kết hợp với một loạt các hiệu ứng.

Rob Papen eXplorer 7 Full Version

Free VST Rob Papen eXplorer 7 tổng hợp tuyệt vời với tất cả các điều khiển và tính năng của nó có sẵn trực quan cùng một lúc. Ngoài ra còn có Predator 3, một hệ thống lai đi-đến được cập nhật; Blade, tổng hợp phụ gia tiên tiến; Bộ tổng hợp “kết hợp chéo” của Rob, BLUE-II; Predator, hệ thống mô phỏng theo mô hình tương tự khét tiếng, nghe có vẻ béo bở; PredatorFX với trình cắm thêm filter, mod, vocoder và FX; và máy đánh trống Punch-2.

 1. VST Predator-3 – The Hybride Powerhouse!
 2. VST RoCoder – Vocoder and much more!
 3. VST DelSane – The coolest Delay in this Galaxy!
 4. VST RP-Distort 2 – PowerHouse Distortion FX with Disrupt Sphere!
 5. VST Punch 2: Power drum machine with synthesis and sample-based
 6. VST BLADE-2 – Cutting edge Additive synthesis and more
 7. VST Quad: PhaseDistortion and WaveShaper synthesizer
 8. VST XY-Transfer: XY-modulation FX multiprocessor
 9. VST BIT: Ultimate virtual analog synthesizer
 10. VST Vecto: Four-oscillator vector synthesizer
 11. VST Go2: The power of limitations synthesizer
 12. VST RAW-Kick: Edgy Kicks for contemporary dance music.
 13. VST MasterMagic: Adds a touch of magic for your Mix or Master.
 14. VST SubBoomBass 2: The ultimate bass synthesizer.
 15. VST BLUE-II: Cross-fusion synthesis at its finest.
 16. VST RG: Electric and acoustic guitar grooves.
 17. VST RP-VERB 2: Most intriguing in RP-VERB 2
 18. VST RP-EQ: Silky smooth-sounding channel, and mastering EQ.
 19. VST Punch-BD: Based on the BD module of the multi-award-winning Punch virtual drum synth,
 20. VST RP-Delay: Delay insanity. Reverser, 6 lines, 8 filters, 4 LFOs, and more.
 21. VST RP-Distort: Wicked FX unit that will distort or alter your tracks.
 22. VST RP-Amod: Spice up your vocal track, liven an instrument, and even beef up your drums.
 23. VST RP-Reverse: Reverses the incoming audio in a creative way.
 24. VST RAW: Cutting edge EDM synthesizer with a focus on ‘distorted sounds.
 25. VST Predator-2 is available for loading your songs that use Predator 2.0
 26. VST Predator 1.6 is available for loading your songs that use the original Predator
 27. VST PredatorFX: Filter, modulation, vocoder
 28. VST Prisma: Get creative using Rob Papen’s take on instrument layering.

* Lưu ý Rob Papen eXplorer 7: Bên trong gói này còn có Predator, SubBoomBass, Punch và Blade bản gốc để tương thích với Prisma cũ của bạn!

Setup eXplorer (FX) v7.0.2: Dùng Keygen để active.
Setup eXplorer (Synth) v7.0.2: Đã được active sẵn không cần làm gì thêm.

Dowwnload Rob Papen eXplorer 7

Trọn Bộ Rob Papen eXplorer 7 Full Version (25+ Synth FX)