Download VST SSL Native Plugins v6.5.30 Full Version

22/11/2022
Download VST SSL Native Plugins v6.5.30 Full Version
26
Views

Tải về SSL Native Plugins v6.5.30 Full Preactivated, là một VST cung cấp độ chính xác, bộ tính năng nâng cao và các đặc tính âm huyền thoại của các sản phẩm âm thanh SSL ở dạng trình cắm giá cả phải chăng. Phiên bản mới nhất v6.5 từ Solid State Logic giới thiệu trình cắm ‘X-EQ 2’ mới và cung cấp cho tất cả người dùng ủy quyền giấy phép SSL Native trên máy tính thay vì khóa iLok vật lý. Kể từ SSL Native V6.5, iLok vật lý không còn cần thiết để chạy SSL Native.

Download VST SSL Native Plugins v6.5.30 Full Version

Download VST SSL Native Full Version

⇒ VST SSL Native:

  • X-EQ 2 – The all-in-one EQ collection
  • Channel Strip – Classic SSL Console Channel Strip
  • Bus Compressor – Classic Analogue, now Digital
  • FlexVerb – Your new go-to reverb
  • Drumstrip – Clarity, punch and power for your drums
  • Vocalstrip 2 – One Stop Vocal Processing
  • X-Saturator – Versatile analogue distortion circuit emulation
  • X-comp – The new face of dynamics processing
  • X-ValveComp – Saturating valve style compression the SSL way
  • X-Phase – Frequency specific phase control

Download VST SSL Native Plugins

Tham khảo thêm tại trang chủ SSL Complete Subscription: SSL Native Plugins


Article Categories:
VST Plugins

Mật khẩu mặc định cho tất cả định dạng trên website là: fxtub.com | The default password for all formats on the website is: fxtub.com | Thanks for visiting!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đang Dùng Chặn Quảng Cáo [Adblock Detected]

Vui lòng hỗ trợ chúng tôi, bằng cách tắt trình chặn quảng cáo của bạn, và refresh trang!

Refresh Page