Phần Mềm

Download StarUML Pro 5.1 Full Version – Vẽ, thiết kế sơ đồ

Download StarUML Pro Full  là một phần mềm mã nguồn mở và miễn phí được sử dụng để thiết kế các biểu đồ UML (Unified Modeling Language) và các mô hình khác. Được phát triển từ năm 2005, StarUML đã trở thành một trong những công cụ thiết kế UML phổ biến nhất trên thế giới.

Với StarUML, người dùng có thể thiết kế các biểu đồ UML, bao gồm các biểu đồ lớp, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trạng thái, biểu đồ tuần tự, và nhiều hơn nữa. Ngoài ra, StarUML hỗ trợ các mô hình khác như ER (Entity-Relationship) và DFD (Data Flow Diagram) để giúp người dùng thiết kế các hệ thống phức tạp hơn.

Download StarUML Pro 5.1 Full Version - Vẽ, thiết kế sơ đồ

UML là gì?

UML là một ngôn ngữ mô hình hóa dùng để mô hình hóa các hệ thống phức tạp và các ứng dụng phần mềm. UML là một bộ sưu tập các biểu đồ được sử dụng để mô tả các yêu cầu, kết cấu, hành vi, và các khía cạnh khác của hệ thống phần mềm.

Các tính năng chính của StarUML:

Biểu đồ lớp là một trong những biểu đồ UML quan trọng nhất và được sử dụng rộng rãi trong thiết kế phần mềm. StarUML cung cấp một công cụ thiết kế biểu đồ lớp mạnh mẽ, cho phép người dùng tạo ra các lớp, thuộc tính, phương thức, quan hệ giữa các lớp và các khái niệm khác. Người dùng có thể dễ dàng tạo ra các lớp, kéo và thả các đối tượng, thêm các thuộc tính và phương thức, và xác định quan hệ giữa các đối tượng.

Biểu đồ hoạt động là một loại biểu đồ UML được sử dụng để mô tả các hoạt động của hệ thống. StarUML cung cấp một công cụ thiết kế biểu đồ hoạt động mạnh mẽ, cho phép người dùng tạo ra các trạng thái, sự kiện, hành động và các khái niệm khác. Người dùng có thể dễ dàng thêm các trạng thái, sự kiện và hành động, xác định các điều kiện và các hành động được thực hiện trong các trạng thái khác nhau.

Biểu đồ trạng thái là một loại biểu đồ UML được sử dụng để mô tả các trạng thái của hệ thống. StarUML cung cấp một công cụ thiết kế biểu đồ trạng thái mạnh mẽ, cho phép người dùng tạo ra các trạng thái, các khái niệm khác và các quan hệ giữa chúng. Người dùng có thể dễ dàng tạo ra các trạng thái, kéo và thả các đối tượng, xác định quan hệ giữa các đối tượng và các trạng thái.

Biểu đồ tuần tự là một loại biểu đồ UML được sử dụng để mô tả các tương tác giữa các đối tượng trong hệ thống. StarUML cung cấp một công cụ thiết kế biểu đồ tuần tự mạnh mẽ, cho phép người dùng tạo ra các đối tượng, các thông điệp và các khái niệm khác. Người dùng có thể dễ dàng kéo và thả các đối tượng, thêm các thông điệp và xác định thứ tự của các thông điệp.

StarUML cung cấp tính năng tạo mã tự động từ các biểu đồ UML. Điều này giúp người dùng tiết kiệm thời gian và giảm thiểu lỗi khi phát triển phần mềm. Người dùng có thể dễ dàng tạo mã từ các biểu đồ UML và sử dụng mã này để phát triển phần mềm.

Download StarUML Pro 5.1 Full Version - Vẽ, thiết kế sơ đồ

Hướng dẫn cài đặt:

Bước 1: Cài đặt phần mềm StarUML
Bước 2: Sao chép file “app.asar” trong thư mục “Active” dán vào:
C:\Program Files\StarUML\resources
Bước 3: Thành công

Buy StarUML Pro 5 Full

Shares:
Download StarUML Pro 5.1 Full Version
  • Tutorial
  • Download
  • Attention
Password File: fxtub.com

Comment Here: