VST Sugar Bytes WOW2 Full version

03/11/2022
VST Sugar Bytes WOW2 Full version
78
Views

Download VST Sugar Bytes WOW2 là ở đây! Mọi thứ bạn cần trong một bộ lọc – và không có gì bạn không có – trong một GUI nhỏ gọn phù hợp với công việc. Sugar Bytes WOW2 v2.2.2 Full version có tất cả 21 bộ lọc tạo ra âm thanh tương tự tuyệt đẹp với độ phân giải lớn và không có răng cưa. Từ hát Comb đến Lowpass 8 cực dốc từ Diode MS bẩn đến gnarly 030. WOW2 cung cấp tất cả các bộ lọc mà bạn có thể mong muốn. Và tất cả chúng đều hoạt động ở Chế độ nguyên âm, thể hiện nhiều loại âm thanh hình người.

Sugar Bytes WOW2

VST Sugar Bytes WOW2 với hệ thống điều chế đặc biệt nhân các khả năng lên cấp độ mô-đun: ví dụ với bộ điều chế có thể điều chỉnh. Các cài đặt trước là một nơi tốt để bắt đầu. Hoặc thử LP 8 cực dốc trên âm trầm và thưởng thức âm thanh bubbly, smacky sound…

KEY FEATURES:

  • 21 Filter Types
  • LFO, Env.-Follower, Step Seq. & Wobble
  • Non Aliasing
  • Distortion with 3 Overdrives & 4 Digital Functions
  • Distortion Pre- or Post Filter Units
  • Envelope Follower with Frequency Detection
  • 9 human vocal Sounds in Vowel Filter
  • Dynamic Oversampling across the board

Download Sugar Bytes WOW2

[ays_block id=’1′]

VST Sugar Bytes WOW2 Full version

Download file here!

Sử dụng KEYGEN để kích hoạt bản quyền!

[/ays_block]


Article Tags:
· ·
Article Categories:
VST Plugins

Mật khẩu mặc định cho tất cả định dạng trên website là: fxtub.com | The default password for all formats on the website is: fxtub.com | Thanks for visiting!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đang Dùng Chặn Quảng Cáo [Adblock Detected]

Vui lòng hỗ trợ chúng tôi, bằng cách tắt trình chặn quảng cáo của bạn, và refresh trang!

Refresh Page