iZotope Tonal Balance Control 2 – Plugins (VST, AU)

16/01/2023
iZotope Tonal Balance Control 2 - Plugins (VST, AU)
56
Views

Download iZotope Tonal Balance Control 2 Plugins (VST, AU) cho phép bạn điều chỉnh mức độ cho các bản nhạc của mình trong khi kiểm tra độ cân bằng âm sắc của bạn trong thời gian thực, hoàn thiện và tinh chỉnh bản gốc của bạn bằng cách sử dụng các đường cong mục tiêu cho các thể loại khác nhau.

Sử dụng Tonal Balance Control 2 trong phiên kết hợp của bạn và điều chỉnh mức tăng cũng như EQ cho Nectar, Neutron, các phần bổ trợ iZotope tương thích khác (được bán riêng), Tonal Balance Control 2 hiện có tại Plugin Boutique với giá $199 USD.

iZotope Tonal Balance Control 2 - Plugins (VST, AU)

Vượt qua môi trường nghe của bạn và tạo ra các bản hòa âm dịch với Balance Control 2, một plug-in giúp giữ âm thanh của bạn đúng mục tiêu trong bất kỳ thể loại nào. Hoàn thiện và tinh chỉnh bản gốc của bạn bằng cách sử dụng các đường cong mục tiêu cho các thể loại khác nhau. Sử dụng Tonal Balance Control 2 trong phiên kết hợp của bạn và điều chỉnh mức tăng cũng như EQ cho Nectar, Neutron, các trình cắm iZotope tương thích khác (có sẵn riêng).
Plugin này sẽ là vũ khí tối thượng khi Mastering, nó sẽ phân tích môi trường và làm cho Track nhạc của bạn nghe cân bằng. Có thể dùng Track nhạc mẫu và công cụ sẽ Mastering Track nhạc của bạn theo Track mẫu đó, sau đó hãy tự tuy chỉnh lại để nghe vừa tai hơn.

iZotope Tonal Balance Control 2


Article Categories:
VST Plugins


Mật khẩu mặc định cho tất cả định dạng trên website là: fxtub.com | The default password for all formats on the website is: fxtub.com | Thanks for visiting!Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker

Refresh Page