Download uJAM Beatmaker Bundle 2022 Full version

22/11/2022
Download uJAM Beatmaker Bundle 2022 Full version
25
Views

Tải về uJAM Beatmaker Bundle 2022.10 Full version là một VST beats và grooves,  trống, nhịp và bộ gõ tạo thành cốt lõi và nhịp tim của một bài hát, giúp âm nhạc chạm vào bản thân ban đầu của chúng ta và cung cấp mỏ neo cho giai điệu và lời bài hát. Máy đánh trống điện tử đã giúp cung cấp nhịp tim này trong hơn 50 năm và tầm ảnh hưởng cũng như dấu ấn âm thanh độc đáo của chúng có thể được tìm thấy trên tất cả các thể loại âm nhạc từ disco, pop đến EDM và hip-hop.

Download uJAM Beatmaker Bundle 2022 Full version

uJAM Beatmaker Bundle 2022 gồm:

 1. uJAM Beatmaker BERSERK v2.2.1
 2. uJAM Beatmaker DOPE v2.2.1
 3. uJAM Beatmaker EDEN v2.2.1
 4. uJAM Beatmaker GLORY v2.2.1
 5. uJAM Beatmaker HUSTLE v2.2.1
 6. uJAM Beatmaker HYPE v2.2.1
 7. uJAM Beatmaker IDOL v2.2.1
 8. uJAM Beatmaker KANDY v2.2.1
 9. uJAM Beatmaker NEMESIS v2.2.1
 10. uJAM Beatmaker RICO v2.2.1
 11. uJAM Beatmaker VICE v2.2.1
 12. uJAM Beatmaker VOID v2.2.1

VST uJAM Beatmaker Bundle: Drums, beats and percussion constitute the core and heartbeat of a song, helping the music tap into our primal selves and providing an anchor for the melodies and lyrics to hang from. Electronic drum machines have been helping to provide this heartbeat for over 50 years and their influence and unique sonic signature can be found across all genres of music from disco and pop to EDM and hip-hop.

Download uJAM Beatmaker Bundle 2022

Buy uJAM Beatmaker Bundle


Article Categories:
VST Plugins

Mật khẩu mặc định cho tất cả định dạng trên website là: fxtub.com | The default password for all formats on the website is: fxtub.com | Thanks for visiting!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đang Dùng Chặn Quảng Cáo [Adblock Detected]

Vui lòng hỗ trợ chúng tôi, bằng cách tắt trình chặn quảng cáo của bạn, và refresh trang!

Refresh Page