Valhalla DSP Bundle 2020.11 (WIN) - VST, VST3, AAX ✓

VST Plugins

Valhalla DSP Bundle 2020.11 (WIN) – VST, VST3, AAX

Valhalla DSP Bundle Full là một VST cung cấp điều chỉnh âm thanh chất lượng cao, ValhallaDSP Bundle là một gói hoàn chỉnh của các plugin ValhallaDSP VST cung cấp hỗ trợ để tạo ra âm thanh truyền cảm. ValhallaDSP gói 2020 là một ứng dụng rất nhẹ với các tùy chọn tự giải thích và các tính năng nâng cao, người dùng có thể tạo ra âm thanh chất lượng cao. Nó cung cấp các cài đặt khác nhau và nhiều tùy chỉnh cung cấp mức độ sửa đổi cao hơn.

Valhalla DSP Bundle Full Download

Plugin Valhalla điều chỉnh các chi tiết khác nhau và phản hồi cùng với các thông số khác nhau. Nó cung cấp hai chế độ điều khiển âm sắc và màu sắc để điều chỉnh âm thanh.

Tải xuống Valhalla DSP Bundle miễn phí phiên bản đầy đủ mới nhất thiết lập ngoại tuyến cho Windows 32-bit và 64-bit. VST FREE Valhalla DSP 2020 Bundle là một plugin VST ấn tượng với khả năng giảm mượt mà và đầu ra chất lượng cao.

 • Year / Release Date: 11.2020
 • Version: 2020.11
 • Developer: Valhalla DSP
 • Developer site: valhalladsp
 • Format: VST, VST3, RTAS, AAX * (* MOD.)
 • Bit depth: 64bit
 • Tabletka: cured
 • System requirements: Windows 7/8/10

Valhalla DSP Bundle 2020.11 (WIN) - VST, VST3, AAX

Bộ cài bao gồm:

 1. Valhalla Freq Echo v1.0.5 – free freqshifter delay
 2. Valhalla Delay v1.5.2 – tape/BBD/digital/pitch delay
 3. Valhalla Plate v1.5.0 – classic plate reverb
 4. Valhalla Room v1.5.1 – true stereo algorithmic reverb
 5. Valhalla Shimmer v1.0.4 – pitchshifting reverb
 6. Valhalla SpaceModulator v1.0.7 – free flanger
 7. Valhalla Supermassive v1.0.0 – free space FX (delay/reverb/modulation)
 8. Valhalla ÜberMod v1.0.2.6 – mutltap delay and modulation
 9. Valhalla VintageVerb v2.0.2 – classic hardware digital reverbs of the 1970s and 1980s.

Valhalla DSP Bundle Download

Valhalla DSP Bundle 2020.11 (WIN) - VST, VST3, AAX