Download Element 3D V2 After Effects [Preactivated] ✓

Phần Mềm

Download Element 3D V2 After Effects [Preactivated]

Tải về miễn phí  Video Copilot Element 3D 2.2.3 Build 2192 mới nhất dành cho Adobe After Effects 2023  – Video Copilot Element 3D là một plugin và công cụ kết xuất mạnh mẽ cho phần mềm After Effects, nó có thể kết xuất các vật thể và hạt 3D. Plugin này cho phép người dùng phần mềm After Effects tạo hình ảnh động và hiệu ứng đặc biệt và tận dụng các khả năng hoạt ảnh khác nhau. Thiết kế hoặc sử dụng các mô hình hiện có, cho phép người dùng tạo hoạt ảnh với các hiệu ứng đặc biệt và tận dụng các khả năng hoạt ảnh khác nhau.

Element 3D for After Effects 2023, là một plugin cho After Effects để tạo các hiệu ứng 3D chuyên nghiệp. Nó cho phép bạn tạo ra một loạt các đối tượng 3D từ các tập tin OBJ hoặc 3D chuyên nghiệp và sử dụng chúng trong các hoạt động của After Effects.

Plugin Element 3D V2 After Effects Free Download

Element 3D This plugin is capable of creating complex animations, supports C4D and OBJ formats, 3D rendering, motion graphics, 3D, PBR materials, supports AO shadows and uses textures in formats PNG, JPG, HDR and EXR formats.

Với Element 3D của Video Copilot Free Plugins, bạn có thể tạo các đối tượng 3D chuyên nghiệp một cách dễ dàng và nhanh chóng, đồng thời cải thiện chất lượng hình ảnh và tăng tốc độ render. Nó còn cung cấp một số công cụ để tùy biến và điều chỉnh các đối tượng 3D, bao gồm các công cụ lựa chọn, cắt, và cải tiến.

Video Copilot Element 3D 2.2.3 Build 2192 cũng cung cấp một loạt các hiệu ứng vật lý mạnh mẽ, bao gồm các hiệu ứng gió, nước, và chiếu sáng. Nó cũng có một trình quản lý tài nguyên giúp bạn quản lý các đối tượng 3D và hiệu ứng một cách dễ dàng. Tất cả trong tất cả, Element 3D là một công cụ tuyệt vời cho bất kỳ nhà sáng tạo After Effects nào muốn tạo ra các hiệu ứng 3D chuyên nghiệp mà không cần bất kỳ kinh nghiệm

Tính năng Video Copilot Element-3D:

  • Group Symmetry Creation Mode
  • Dynamic Group Folder Reflections
  • Matte Reflection Mode
  • Updated UI with speed improvements
  • Matte Shadow with Alpha Channel
  • Improved material visibility options
  • Save Group Folder as E3D file
  • Export OBJ Utility
  • Improved C4D support file support with animation
  • Randomized Raytrace samples for multi-pass motion blur

♦ Element 3D 2.2.3 Build 2184 Preactivated: Download

Element 3D for After Effects 2023

Hãy download file “Element 3D” bên dưới nhé. Chỉ cần copy tất cả các file trong thư mục Cr4ck, và dán vào thư mục:

C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects CC XX\Support Files\Plug-ins\VideoCopilot


Download Element 3D 2.2.3 Build 2192 Full Version

   
guest

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Manh Hung
Manh Hung
9 months ago

Cảm ơn nhiêu