Download Element 3D V2 After Effects [Preactivated]

03/11/2022
Download Element 3D V2 After Effects [Preactivated]
126
Views

Tải về miễn phí  Element 3D V2 2.2.3 (Đã Kích Hoạt Sẵn) mới nhất dành cho Adobe After Effects  – Video Copilot Element 3D là một plugin và công cụ kết xuất mạnh mẽ cho phần mềm After Effects, nó có thể kết xuất các vật thể và hạt 3D. Plugin này cho phép người dùng phần mềm After Effects tạo hình ảnh động và hiệu ứng đặc biệt và tận dụng các khả năng hoạt ảnh khác nhau. Thiết kế hoặc sử dụng các mô hình hiện có, cho phép người dùng tạo hoạt ảnh với các hiệu ứng đặc biệt và tận dụng các khả năng hoạt ảnh khác nhau.

Plugin Element 3D V2 After Effects Free Download

Element 3D This plugin is capable of creating complex animations, supports C4D and OBJ formats, 3D rendering, motion graphics, 3D, PBR materials, supports AO shadows and uses textures in formats PNG, JPG, HDR and EXR formats.

Tính năng Video Copilot Element-3D:

  • Group Symmetry Creation Mode
  • Dynamic Group Folder Reflections
  • Matte Reflection Mode
  • Updated UI with speed improvements
  • Matte Shadow with Alpha Channel
  • Improved material visibility options
  • Save Group Folder as E3D file
  • Export OBJ Utility
  • Improved C4D support file support with animation
  • Randomized Raytrace samples for multi-pass motion blur

Element 3D for After Effects

Nếu bản Preactivated bên trên không hoạt động (không kích hoạt được)

Hãy download file “Element 3D Active Manual” bên dưới nhé. Chỉ cần copy tất cả các file trong thư mục Cr4ck, và dán vào thư mục:

C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects CC XX\Support Files\Plug-ins\VideoCopilot


Article Categories:
Phần Mềm

Mật khẩu mặc định cho tất cả định dạng trên website là: fxtub.com | The default password for all formats on the website is: fxtub.com | Thanks for visiting!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đang Dùng Chặn Quảng Cáo [Adblock Detected]

Vui lòng hỗ trợ chúng tôi, bằng cách tắt trình chặn quảng cáo của bạn, và refresh trang!

Refresh Page