VST Plugins

VOCALOID Voicebank 2022 (Voicebank List Free Download)

Trong bài viết là danh sách VOCALOID voicebanks (bao gồm vocal, library or database). How to install vocaloid voicebank (hướng dẫn cài đặt), how to use a vocaloid voicebank (làm thế nào để sử dụng chúng) trong bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn!

VOCALOID là một giọng ca nữ với chất giọng nam tính và mạnh mẽ được thiết kế để chuyên về nhạc rock… mẫu giọng  có một số đặc điểm đặc biệt trong giọng hát không được tìm thấy trong nhiều VOCALOID trước đây.

Giọng hát cho phép cô ấy có giai điệu nữ dành riêng cần thiết cho các bài hát rock chậm nhưng vẫn có âm thanh nặng cần thiết cho các bản rock lạc quan và nhanh hơn.

Vocaloid voicebank download free

  • Download Sample VOCALOID Sequence Files and Audio Files!
  • The samples are supplied as VOCALOID4 Sequence files and WAV files.
  • VOCALOID4 Sequence Files(*.VSQX) can be imported into your VOCALOID4 Editor or VOCALOID4 Editor for Cubase.
  • WAV files can be directly into your DAW.
  • These samples are royalty-free. You can use them in your music production!

♦ Tham khảo mua sản phẩm tại đây: VOCALOID Voicebank

⇓ Download VST VOCALOID6:  Yamaha VOCALOID 6 Full Version (Yamaha VOCALOID: AI Shared Editor)

⇓ Tải về miễn phí một số mẫu từ trang chủ: Free Download VOCALOID Sample Vocal

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng!

VOCALOID Voicebank 2022 (Voicebank List Free Download)
Chạy file SETUP để cài đặt!
VOCALOID Voicebank 2022 (Voicebank List Free Download)
Lựa chọn Ngôn Ngữ, bấm NEXT!
VOCALOID Voicebank 2022 (Voicebank List Free Download)
Bấm NEXT tiếp tục!
VOCALOID Voicebank 2022 (Voicebank List Free Download)
NEXT
VOCALOID Voicebank 2022 (Voicebank List Free Download)
Chọn “Complete” – Bấm NEXT
VOCALOID Voicebank 2022 (Voicebank List Free Download)
Bấm ” Install “
VOCALOID Voicebank 2022 (Voicebank List Free Download)
Hoàn thành!
VOCALOID Voicebank 2022 (Voicebank List Free Download)
Mở phần mềm VOCALOID, chọn theo hình để sử dụng được Vocaloid Voicebank!
VOCALOID Voicebank 2022 (Voicebank List Free Download)
Thành công!

 

Vocaloid Voicebank List Download


VOCALOID Amy v5.2.0 Vocaloid.Voicebank

VOCALOID Voicebank 2022 (Voicebank List Free Download)VOCALOID Voicebank 2022 (Voicebank List Free Download)


Chris v5.2.0 Vocaloid.Voicebank

VOCALOID Voicebank 2022 (Voicebank List Free Download)

VOCALOID Voicebank 2022 (Voicebank List Free Download)


CYBER DIVA II v5.0.0 Vocaloid.Voicebank

VOCALOID Voicebank 2022 (Voicebank List Free Download)

VOCALOID Voicebank Voicebank List Free Download


Haruno Sora Cool Vocaloid.Voicebank

VOCALOID Voicebank 2022 (Voicebank List Free Download)VOCALOID Voicebank 2022 (Voicebank List Free Download)


Haruno Sora Natural Vocaloid.Voicebank

VOCALOID Voicebank 2022 (Voicebank List Free Download)VOCALOID Voicebank 2022 (Voicebank List Free Download)


Kaori v5.2.0 Vocaloid.Voicebank

VOCALOID Voicebank 2022 (Voicebank List Free Download)VOCALOID Voicebank 2022 (Voicebank List Free Download)


Ken v5.2.0 Vocaloid.Voicebank

VOCALOID Voicebank 2022 (Voicebank List Free Download)VOCALOID Voicebank 2022 (Voicebank List Free Download)


VY1 v5.0.0 Vocaloid.Voicebank

VOCALOID Voicebank 2022 (Voicebank List Free Download)VOCALOID Voicebank 2022 (Voicebank List Free Download)


VY2 v5.0.0 Vocaloid.Voicebank

VOCALOID Voicebank 2022 (Voicebank List Free Download)VOCALOID Voicebank 2022 (Voicebank List Free Download)


Hiyama Kiyoteru V2 Vocaloid.Voicebank

VOCALOID Voicebank 2022 (Voicebank List Free Download)
VOCALOID Voicebank 2022 (Voicebank List Free Download)

Shares:
  • Tutorial
  • Download
  • Attention
Password File: fxtub.com

Comment Here: