VST Plugins

VSTbuzz – The Showroom Violin KONTAKT Library Full

The Showroom Violin Full là một thư viện mẫu vĩ cầm độc tấu tuyệt đẹp, bao gồm 14 khớp nối riêng lẻ và 5 vị trí micrô khác nhau. Đây là một nhạc cụ cực kỳ linh hoạt, gần gũi và đẹp mắt, có thể dễ dàng tự nổi bật trong một bản nhạc, khiến nó trở nên hoàn hảo cho các nhà soạn nhạc phim, trò chơi & truyền hình, nhạc pop, rock và nhiều hơn thế nữa!

 

The Showroom Violin Full, đây là một nhạc cụ cực kỳ linh hoạt, gần gũi và đẹp mắt, có thể dễ dàng tự nổi bật trong một bản nhạc, khiến nó trở nên hoàn hảo cho các nhà soạn nhạc phim, trò chơi & truyền hình, nhạc pop, rock và nhiều hơn thế nữa! Showroom Violin là một thư viện mẫu vĩ cầm độc tấu tuyệt đẹp bao gồm 14 khớp nối riêng lẻ khổng lồ và 5 vị trí micrô khác nhau để bạn lựa chọn.

VSTbuzz The Showroom Violin KONTAKT Library

Download thêm các VST FREE tại đây nhé!

Technical Requirements and Specifications

 • 14 articulations to choose from
 • 5 microphone positions on offer
 • Natural vibrato recorded for a realistic sound
 • 18 additional reverb IRS with “size” and “amount” controls
 • 10,000 samples recorded
 • 6.6GB of space required (3.3GB for download and 3.3GB for extraction)
 • One single patch – no constant switching patches for different articulations
 • NCW compression to reduce file size (full size 5GB before compression)
 • Kontakt 5.5.0 or higher required – not compatible with the Kontakt Player

The Showroom Violin Full

Shares:
 • Tutorial
 • Download
 • Attention
Password File: fxtub.com