Wallpaper Engine v2.0.48 Full | Tạo Hình Nền Động Cho PC

  • 7 months ago
  • 74 Views
  • 0 0

Sử dụng Wallpaper Engine Full Active để tạo hình nền động tuyệt đẹp trên máy tính để bàn của bạn. Tạo hoạt ảnh cho hình ảnh của riêng bạn để tạo hình nền mới hoặc nhập video / trang web và chia sẻ chúng trên Steam Workshop, bạn có thể thoải mái sáng tạo hình nền cho riêng mình.

Wallpaper Engine

Tối ưu hóa cho Hiệu suất
Thuật toán Wallpaper Engine được tối ưu hóa cao cho hiệu suất. Wallpaper Engine sẽ tự động tạm dừng khi bạn chuyển tab, chơi game,…  các ứng dụng được tối đa hóa để đảm bảo hiệu suất hệ thống cao khi bạn cần.

Hỗ trợ hiển thị mở rộng
Wallpaper Engine hỗ trợ tất cả các độ phân giải màn hình và tỷ lệ khung hình (bao gồm tất cả các độ phân giải siêu cao). Nó có thể xử lý các thiết lập đa màn hình phức tạp một cách dễ dàng

Hỗ trợ phần cứng LED
Wallpaper Engine có thể kiểm soát phần cứng Corsair iCUE và Razer Chroma RGB và khớp thiết lập ánh sáng LED của bạn với hình nền của bạn.

MINIMUM:
OS: Windows 7 (with Aero), 8.1, 10
Processor: 1.66 GHz Intel i5 or equivalent
Memory: 1024 MB RAM
Graphics: HD Graphics 4000 or above
DirectX: Version 10
Storage: 512 MB available space

RECOMMENDED:
OS: Windows 10
Processor: 2.0 GHz Intel i7 or equivalent
Memory: 2048 MB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce GTX 660, AMD HD7870, 2 GB VRAM or above
DirectX: Version 11
Storage: 1024 MB available space

Wallpaper Engine v2.0.48 Full

Download fxtubcom

Bước 1: Mở File “launcher”

Bước 2: Lựa chọn Ngôn Ngữ -> Let’s Go

Wallpaper Engine v2.0.48 Full | Tạo Hình Nền Động Cho PC

Bước 3: Lựa chọn chất lượng từ Thấp đến Ultra -> NEXT

Wallpaper Engine v2.0.48 Full | Tạo Hình Nền Động Cho PC

Bước 4: Check ô Set High Priority – NEXT

Wallpaper Engine v2.0.48 Full | Tạo Hình Nền Động Cho PC

Bước 5: Bỏ check! -> All Done (THÀNH CÔNG)

Wallpaper Engine v2.0.48 Full | Tạo Hình Nền Động Cho PC

*** Cách để thêm video làm hình nền:

Wallpaper Engine v2.0.48 Full | Tạo Hình Nền Động Cho PC

*** Cách để thêm Wallpaper Video vào danh sách:

1/ Tải Video Wallpaper Live bạn muốn!

2/ Truy cập vào thư mục : wpengine 2.0.48\projects\myprojects

Wallpaper Engine v2.0.48 Full | Tạo Hình Nền Động Cho PC

Wallpaper Engine v2.0.48 Full | Tạo Hình Nền Động Cho PC

3/ Copy thư mục Video Wallpaper Live dán vào bên trong thư mục “myprojects”

Wallpaper Engine v2.0.48 Full | Tạo Hình Nền Động Cho PC

*** Các thư mục Video Wallpaper Live thường bao gồm các thành phần!

Wallpaper Engine v2.0.48 Full | Tạo Hình Nền Động Cho PC

SteamCommunity Wallpaper Engine [email protected] Free Download Repack Final Patch + Full Version Free PC Windows Wallpaper Engine Active Free Download Game Repack Final Full Version Latest Version – Use an amazing live wallpaper on your desktop. Animated your own picture …

Tạo Chuyển Động Ảnh PhotoMirage

PhotoMirage

Download Wallpaper Live

Wallpaper Live

Comments are closed.