Windows 10 LTSC 2021 Full ISO | 32- 64-Bit [Version 21H2] ✓

Microsoft Windows

Windows 10 LTSC 2021 Full ISO | 32- 64-Bit [Version 21H2]

Windows 10 LTSC 2021 21H2 | Windows 10 Enterprise 2021 Full ISO bao gồm 32-bit và 64-bit tải về bằng link Google Drive. Windows 10 Enterprise LTSC 2021 được xây dựng dựa trên Windows 10 Enterprise LTSC 2019, bổ sung các tính năng cao cấp như bảo vệ nâng cao chống lại các mối đe dọa bảo mật hiện đại và khả năng quản lý thiết bị, quản lý ứng dụng và kiểm soát toàn diện.

Phiên bản tiếp theo của Microsoft Windows 10 Enterprise 2021 LTSC, Version 21H2 phát hành vào nửa cuối năm 2021 sẽ thay đổi thành vòng đời 5 năm cho phù hợp với Office LTSC. Vòng đời cho các phiên bản Windows 10 LTSC đã phát hành trước đó sẽ không thay đổi. Xin lưu ý rằng Windows 10 IoT Enterprise LTSC cũng sẽ được phát hành vào nửa cuối năm dương lịch 2021 nhưng sẽ duy trì vòng đời 10 năm. Bạn có thể đọc thêm về thông báo của Windows 10 IoT Enterprise LTSC

Windows 10 LTSC 2021

Windows 10 LTSC 2021

Windows 10 LTSC 2021 có các tính năng của bản Windows 10 Enterprise, với những tính năng ổn định, bảo mật, không bao gồm Windows Store, Microsoft Edge & trợ lý Cortana. Windows 10 LTSC không nhận các bản cập nhật tính năng thường xuyên như các bản Windows 10 thông thương khác, nó chỉ có các bản cập nhật bảo mật. Microsoft cho ra phiên bản LTSC mới trong khoảng 2 đến 3 năm 1 lần, việc quyết định có cài đặt (thủ công) bản cập nhật đó hay không tùy thuộc vào người dùng.

Bản phát hành Windows 10 Enterprise LTSC 2021 bao gồm các cải tiến tích lũy được cung cấp trong Windows 10 phiên bản 1903, 1909, 2004, 21H1 và 21H2. Thông tin chi tiết về những cải tiến này được cung cấp bên dưới. Windows 10 Enterprise LTSC 2021 có vòng đời 5 năm (IoT tiếp tục có vòng đời 10 năm). Do đó, bản phát hành LTSC 2021 không phải là sự thay thế trực tiếp cho LTSC 2019, có vòng đời 10 năm.

Thông Tin Bản Windows 10 Enterprise LTSC 2021

  • HĐH : Windows 10
  • Tên gọi chính thức : Windows LTSC 2021
  • Version : 21H2
  • Bản dựng (Build) : 19044
  • Bản phát hành : 19044.1288
  • Cập nhật: Tháng 11/2021

Xem thêm thông tin về Windows 10 Enterprise LTSC 2021 !

Windows 10 LTSC 2021 Full ISO

FXTUB_EN.Win10.Enterprise_LTSC.2021.x64
[MD5]  64 Bit: B5A7BE560DBD73619945129E52BE1B5F

FXTUB_EN.Win10.Enterprise_LTSC.2021.x86
[MD5] 32 Bit: 957700F5A3AA73C6AE9A64CD6BDE5790


Download Windows 10 LTSC 2021 Full ISO