Windows 11 TinyOS Lite 22H2 X64 2022

02/11/2022
Windows 11 TinyOS Lite 22H2 X64 2022
71
Views

Windows 11 TinyOS Lite 22H2 2022 hệ điều hành đã ra mắt và được tối ưu hóa này phù hợp như nhau cho cả PC Cấp thấp và Cao cấp. Nó có thể được sử dụng như một hệ điều hành hàng ngày cho Trò chơi, Chỉnh sửa, Văn phòng, Mã hóa và hơn thế nữa, với hiệu suất được nâng cao hơn bao giờ hết.

Windows 11 TinyOS Lite 22H2 X64 2022

General Info:

 • Windows 11
 • Edition: Pro
 • Version: 22H2
 • Architecture: x64
 • Year Of Release: 2022

Toolkit Includes:

 • Uninstall Microsoft Store
 • Install Microsoft Store
 • Fix High Ram Usage
 • Disable Paging Files
 • Enable Paging Files
 • Compress OS
 • De-Compress OS
 • Install Chrome
 • Install Edge
 • Install Drivers
 • Enable/Disable Windows Updates
 • Enable/Disable Classic Windows 10 Context Menu
 • Re-Install Tiny11 Latest Version
 • About/Help

Minimum Requirements:

 • CPU: Any x64 CPU
 • RAM: 256 MB RAM (1GB Recommended)
 • Storage: 3-4GB HDD/SSD space
 • TPM/Secure boot: Not Needed

Windows 11 TinyOS Lite

Bộ cài có dung lượng 3.85 GB

[ays_block id=’1′]

Windows 11 TinyOS Lite 22H2 X64 2022

Download file here!

[/ays_block]


Article Categories:
Microsoft Windows · Windows 11

Mật khẩu mặc định cho tất cả định dạng trên website là: fxtub.com | The default password for all formats on the website is: fxtub.com | Thanks for visiting!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đang Dùng Chặn Quảng Cáo [Adblock Detected]

Vui lòng hỗ trợ chúng tôi, bằng cách tắt trình chặn quảng cáo của bạn, và refresh trang!

Refresh Page