Windows 8.1 All In One | Tất Cả Trong Một – Google Drive

Windows 8.1 All In One Update Tháng 9/2021, tập hợp tất cả các phiên bản Windows 8.1 trong một file ISO, Windows 8.1 tất cả trong một file ISO Google Drive. Tải về một, nhưng cài được tất cả các phiên bản Windows 8.1 AIO.

Windows 8.1 All In One

Windows 8.1 AIO 9600.20120 Update September 2021 là bộ sưu tập tất cả các phiên bản Windows 8.1 32-bit và 64-bit được đóng gói vào ISO với các bản cập nhật bảo mật mới nhất vào tháng 9 năm 2021. Windows 8.1 AIO là giải pháp tốt nhất cho bộ cài Windows của bạn, những người muốn có bộ sưu tập tất cả các phiên bản Windows 8.1 mà không cần phải tải xuống nhiều phiên bản.

Danh sách các phiên bản Win 8.1 All In One:

 1. Windows 8.1 x86-x64
 2. Windows 8.1 N x86-x64
 3. Windows 8.1 Pro x86-x64
 4. Windows 8.1 Pro N x86-x64
 5. Windows 8.1 Enterprise x86-x64
 6. Windows 8.1 Enterprise N x86-x64
 7. Windows 8.1 Single Language x86-x64
 8. Windows Embedded 8.1 Industry Pro x86-x64
 9. Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise x86-x64​

Tích hợp:

 • NET Framework 3.5
 • NET Framework 4.8
 • Các bản cập nhật và bảo bệ trong tháng 9/2021

Windows 8.1 All In One

DOWNLOAD

Windows 8.1 All In One | Tất Cả Trong Một - Google Drive

Download Here!

File: Windows.8.1.AIO.9600.20120.x64.Sep.2021.iso
Size: 4190363648 bytes
MD5: 4DE8CC77E333A5B3BE9AA87199B1E696
SHA1: DDD33F6F4B86E44B81B95BEDD61853B4E13B933A
CRC32: C6563D1F


File: Windows.8.1.AIO.9600.20120.x86.Sep.2021.iso
Size: 3201519616 bytes
MD5: 5A9949D7999882D0B2620D7034D840B0
SHA1: 7C7D7AF3CEAF685711D26543483DEF278384E274
CRC32: 3AB3D700

♥ Tham khảo thêm tại fanpage FXTUB!

Share

Gợi ý cho bạn!...