Download WinZip Pro 27 Full Keygen - Nén, Giải Nén Tập Tin ✓

Phần Mềm

Download WinZip Pro 27 Full Keygen – Nén, Giải nén tập tin

WinZip Pro 27 Full Version là tiện ích Windows Zip phổ biến nhất trên thế giới để nén tệp, chia sẻ, mã hóa điện tử và sao lưu dữ liệu, không có tiện ích nén tệp nào khác dễ sử dụng hoặc cung cấp bộ tính năng sáng tạo và toàn diện như vậy để giúp bạn tiết kiệm thời gian, tiết kiệm dung lượng và cải thiện năng suất.

Ngoài ra, bạn có thể nén tệp ngay lập tức để tiết kiệm dung lượng lưu trữ, gửi email nhanh hơn và giảm thời gian tải lên/tải xuống tệp. Zip tài liệu, bảng tính, PDF, bản trình bày, bạn đặt tên cho nó! Bạn có thể nhanh chóng nén và giải nén tệp để tiết kiệm dung lượng lưu trữ, tăng tốc độ truyền email và giảm thời gian tải xuống.

Download WinZip Pro 27 Full Keygen Nén, Giải nén tập tin

WinZip Pro 27 có khả năng nén cả hai loại tệp lớn và nhỏ trong thời gian ngắn, nó cung cấp các công cụ và tùy chọn tự giải thích có thể dễ dàng nén các tệp lớn và sau đó các tệp đó có thể dễ dàng được gửi qua thư hoặc chuyển trực tuyến và ngoại tuyến. Khi nhận các tệp zip này, chúng có thể dễ dàng giải nén mà không bị mất mát, Ứng dụng này cũng cung cấp các công cụ để nén các tệp lớn để tải lên mạng xã hội mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Bạn cũng có thể thích WinZip.

⇒ Download : WinRAR 6.2

Tính năng WinZip Pro:

 • Compress files to save space and reduce transmission times
 • Unzip all major file formats
 • Compress JPEG image files by 20 to 25% with no loss of photo quality or data integrity
 • Split Zip files to make large Zip files fit on removable media
 • Zip files to reduce email attachment size
 • Protect files with banking-level encryption
 • Access and manage files on your PC, network, and clouds
 • Take advantage of hardware support in specific Intel-based computers for even faster AES encryption
 • Schedule jobs to run automatically and unattended
 • Prevent data loss with automated data backup facility
 • Email, FTP upload, or burn Zip files to disc using Job Wizard
 • Burn back-ups to CD or DVD and automatically split them over multiple discs, if necessary
 • Upload your back-ups to an off-site server using WinZip’s internal FTP client
 • Connect to Dropbox, Google Drive, OneDrive, and more…

Hướng dẫn cài đặt:

 1. Disconnect Internet, and run as administrator.
 2. Select winzip32.exe.mui (x32), or winzip64.exe.mui (x64) file in WinZip folder (ru-ru, en-en etc.).
 3. Select License type.
 4. Press Factorise.
 5. Wait for about 5 sec, until strings Moduls (N) & Private Exponent (D) will appear.
 6. Type your Name and press Generate button.

Download WinZip Pro 27 Full Keygen


Download WinZip Pro + Keygen

   
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments