Phần Mềm

WonderShare EdrawMax 12 Ultimate – Vẽ sơ đồ chuyên nghiệp

Tải về EdrawMax 12 Ultimate là phần mềm tạo sơ đồ, biểu đồ, lược đồ chuyên nghiệp, dễ dàng và nhanh chóng nhất với rất nhiều mẫu , hơn 1500 ví dụ có sẵn để bạn lựa chọn. Lập kế hoạch, trực quan hóa và trình bày kết quả tốt hơn—tất cả đều có trong EdrawMax.

Bắt đầu nhanh chóng với giao diện giống Microsoft, tính năng kéo và thả cũng như các tài nguyên mẫu chuyên nghiệp. Với 280 loại giải pháp sơ đồ, bạn và nhóm của mình có thể sử dụng EdrawMax cho mọi giai đoạn trong quy trình làm việc của mình.

WonderShare EdrawMax 12 Ultimate - Vẽ sơ đồ chuyên nghiệp

Với hơn 1500 mẫu tích hợp sẵn và hơn 26.000 biểu tượng, nguồn cảm hứng sáng tạo sơ đồ là không thể ngăn cản, ngoài ra, hãy tham gia cộng đồng mẫu và lấy cảm hứng từ những người sáng tạo. Chia sẻ công việc của bạn và cộng tác với nhóm của bạn ở bất kỳ định dạng tệp nào, trên bất kỳ kênh có thể chia sẻ nào mà bạn muốn và ở bất kỳ đâu.

Bảo mật là tên đệm của EdrawMax. Dữ liệu của bạn là riêng tư, an toàn và bảo mật ở đây, với bảo mật quy mô doanh nghiệp, tất cả thông tin và chuyển tệp được bảo vệ an toàn với mức mã hóa SSL cao nhất. Không ai có thể truy cập dữ liệu của bạn mà không có sự cho phép của bạn, nó đặt bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư của khách hàng là ưu tiên hàng đầu.

Tính năng EdrawMax Ultimate:

 • Diagramming & Flowcharting
 • Floor Plan Design
 • Electrical Engineering
 • Software & System Planning
 • Meeting & Brainstorming
 • Org Chart Design
 • P&ID Drawing
 • Strategy & Project Planning
 • Simplify Your Visual Workflow
 • Share Your Visuals Anywhere
 • Safeguard Your Privacy

Hướng dẫn cài đặt:

Copy file “version.dll” trong thư mục “cr4ck” vào thư mục cài đặt phần mềm.
C:\Program Files (x86)\EdrawSoft\EdrawMax

WonderShare EdrawMax 12 Ultimate

Shares:
Download Edraw Max 12 Ultimate
 • Tutorial
 • Download
 • Attention
Password File: fxtub.com

Comment Here: