Share This Post

VST Plugins

Xfer Records LFOTool v1.7 Full Version [WiN/Mac]

Xfer Records LFOTool v1.7 Full Version [WiN/Mac]

Xfer Records LFOTool VST Full Version là một plug-in tiện ích FX cho cả Macintosh OS X® và Windows®. Nó cho phép các nhà sản xuất âm nhạc tạo ra các âm thanh tremolo, auto-pan, trance-gate, mô phỏng máy nén chuỗi bên và hiệu ứng chao đảo kiểu dubstep với nỗ lực tối thiểu. LFOTool sẽ xử lý âm thanh đến cũng như tạo luồng thông báo MIDI để điều khiển các nhạc cụ khác.

Xfer Records LFOTool v1.7 Full version

LFOTool by Xfer Records – Plugins (VST, AU) độc đáo này cũng cho phép người dùng điêu khắc các đường cong và hình dạng LFO tùy chỉnh và được trang bị hàng chục cài đặt trước để đạt được kết quả mong muốn một cách nhanh chóng. Phù hợp với các sản phẩm khác trong dòng phần mềm của Xfer Records, LFOTool được mã hóa hoàn toàn bằng C ++ để giảm thiểu tải CPU trong quá trình hoạt động.

MIDI Compatible
LFOTool sẽ xử lý âm thanh đến cũng như tạo luồng thông báo MIDI để điều khiển các nhạc cụ khác.

Endless LFO Power
Plug-in độc đáo này cũng cho phép người dùng điêu khắc các đường cong và hình dạng LFO tùy chỉnh và được trang bị hàng chục cài đặt trước để đạt được kết quả mong muốn một cách nhanh chóng.

Fast and easy to use
Phù hợp với các sản phẩm khác trong dòng phần mềm của Xfer Records, LFOTool được mã hóa hoàn toàn bằng C ++ để giảm thiểu tải CPU trong quá trình hoạt động.

Tính năng LFO Tool VST:

  • LFO with customizable point+tension-curve editor, 12 graphs in a preset
  • Up to 4 graphs simultaneously (Cutoff/Reso/Pan)
  • Graph preset shapes from a drop-down menu, able to save your own
  • Both macOS and Windows versions included
  • 2+64 bit VST, AudioUnit, and AAX support
  • Can optionally send MIDI CC out to control other softsynths, effects…
  • BPM (with optional swing) or Hz LFO rate control
  • Sample-accurate sync

Đã được active sẵn!

Xfer Records LFOTool VST

Xfer Records LFOTool v1.7 Full Version [WiN/Mac]

Share This Post

Xem Hướng Dẫn | Download Guide (FAQs): See more

Use AdBlock Ads or disable JavaScript, the download button will not be displayed

Skip to toolbar