Thủ Thuật

Xóa Chữ Protected Trong Tiêu Đề Bài Viết WordPress

Hướng dẫn xóa chữ Protected trong tiêu đề bài viết bảo mật bằng mật khẩu trong WordPress, khi bạn bảo vệ một bài viết hoặc trang bằng mật khẩu, tiền tố “Protected” sẽ được hiển thị trước tiêu đề của nó. Mặc định, WordPress sử dụng tiền tố này để đánh dấu các bài viết bảo vệ và riêng tư. Tuy nhiên, có những trường hợp bạn muốn thay đổi hoặc loại bỏ tiền tố này để phù hợp với thiết kế và yêu cầu của trang web của bạn.

Xóa Chữ Protected Trong Tiêu Đề Bài Viết Wordpress

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách Xóa Chữ Protected Trong Tiêu Đề, hoặc tùy chỉnh tiền tố “Protected” trong tiêu đề bài viết bảo vệ trong WordPress. Thay vì sử dụng tiền tố mặc định, bạn có thể thay đổi nó thành bất cứ từ nào bạn muốn hoặc thậm chí loại bỏ hoàn toàn tiền tố đó.

Xóa Chữ Protected Trong Tiêu Đề Bài Viết WordPress

Cách Xóa Chữ Protected Trong Tiêu Đề

Đây là một số bước đơn giản để thực hiện điều này:

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản lý WordPress của bạn.

Bước 2: Trong menu chính, điều hướng đến mục “Appearance” (Giao diện) và chọn “Editor” (Trình soạn thảo).

Xóa Chữ Protected Trong Tiêu Đề Bài Viết Wordpress

Bước 3: Tìm và chọn tệp tin có tên “functions.php

Bước 4: Thêm đoạn mã sau vào cuối tệp tin “functions.php” tham khảo các đoạn mã sau:

1 – Đoạn mã thay thế từ ProtectedPrivate:

function the_title_trim($title) { $title = esc_attr($title); $findthese = array( '#Protected:#', '#Private:#' ); $replacewith = array( 'Thay vào đây', // Thay thế cho Protected 'Thay vào đây' // Thay thế cho Private ); $title = preg_replace($findthese, $replacewith, $title); return $title; } add_filter('the_title', 'the_title_trim');

2 – Đoạn xóa từ Protected, có thể lựa chọn 1 trong 2 đoạn mã sau:

function remove_protected($title) { return '%s'; } add_filter('protected_title_format', 'remove_protected');
function remove_protected_text() { return __('%s'); } add_filter('protected_title_format', 'remove_protected_text');

Tùy chỉnh tiền tố “Protected” trong tiêu đề bài viết bảo vệ là một cách tuyệt vời để làm cho trang web của bạn trở nên chuyên nghiệp và phù hợp với ý tưởng thiết kế của bạn. Hãy thử nó ngay bây giờ và tận dụng sức mạnh của WordPress để tạo ra một trang web độc đáo và cá nhân hóa!

Shares:
  • Tutorial
  • Download
  • Attention
Password File: fxtub.com

Comment Here: